Vi tager cyklerne frem! Projekt Nordiske Cykelbyer viser en række konkrete aktiviteter, som kommunerne kan gøre, for at fremme cyklisme lokalt og regionalt.

Nordiske Cykelbyer
Er du cyklist? Så er du med til at løse 3 udfordringer – CO2 udledning, trængsel på vejene og fysisk inaktivitet. Kommunerne kan gennemføre en række konkrete aktiviteter, for at fremme cyklisme - og projekt Nordiske Cykelbyer har flere forslag. Den største udfordring er dog at ændre transportvanerne – det tager tid og mange forskellige aktiviteter. Se eksempler på hvad din kommune kan gøre...

Flere skal tage cyklen

Den moderne verden står overfor 3 udfordringer: CO2 udledning, trængsel på vejene og fysisk inaktivitet. Et bidrag til løsningen er at øge cyklismen. Men hvordan fremmes cykeltrafik?

Samarbejde og konkrete forbedringer ændrer vaner

Transportvaner tager tid at ændre. Det kræver samarbejde med dem der udvikler byerne og helt konkrete forbedringer for cyklisterne. Resultaterne af projektet er:

  • Etablering af samarbejde mellem byer, der fokuserer på cyklisme. Samarbejdet giver byerne mulighed for at udveksle erfaringer og aktiviteter overfor cyklister
  • Politisk forankring som både skaber et fælles syn på fremtidens cyklisme, og hvad der skal til for at nå dertil.
  • Fælles kvalitetskoncept med konkrete mål og aktiviteter for at fremme cyklisme. Der er udarbejdet en fælles cykelpolitik, handlingsplan og metode til et cykelregnskab.

Det er blevet lettere at være cyklist

I de byer, der har deltaget i projektet, er det blevet lettere at være cyklist.  Der er opsat cykelpumper, sikret bedre parkeringsforhold for cykler og endda specielt afmærkede cykelruter gennem byen. Kort sagt har projektet skabt bedre generelle forhold for cyklisterne. Opgaven i de kommende år bliver at gøre det lettere at cykle til/fra skole og arbejde.

Läs mer om projektets resultat på www.nordiskecykelbyer.dk.

Nordiske Cykelbyer cykelbarometer

Fakta om projektet

Kontakt:

Finn Rasmmussen

tf@frederikshavn.dk

+45 98 45 62 19

Webside:

www.nordiskecykelbyer.dk

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Frederikshavn Kommune

Norsk Prosjekteier: Sandefjord kommune

Projektpartnere: Mölndals Kommun, Viborg Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Mariestad Kommun, Varberg Kommun, Tranemo Kommun, Svenljunga Kommun, Kristiansand kommune.

Projektperiode: 1 januari 2009 - 31 december 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 169 147 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 810 522 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 192 896 EUR

Kontakt: Finn Rasmmussen

E-mail: tf@frederikshavn.dk

Tel: +45 98 45 62 19

Webside: www.nordiskecykelbyer.dk