PRINCIP
"Visionen om et samfund baseret på vedvarende energi kan blive til virkelighed med hjælp af kendt teknologi og som en del af kommunens normale opgaver - uden at tilføre ekstra omkostninger”, udtaler Poul Rask fra Energibyen Frederikshavn. Projektet er første skridt mod en styrket lokal indsats.

CO2 neutral i 2050 – målet kan nås

Kuldioxid kender ikke landegrænser – og vil vi opretholde en sikker energiforsyning, skal potentialerne for klimasmarte energiløsninger afdækkes. PRINCIP projektet har demonstreret inspirerende løsninger, som kommunerne kan anvende her og nu for at reducere udslippet af CO2. Se konkrete eksempler indenfor bl.a. byggeri og transport.

Resultaterne fra PRINCIP viser, at hvis de to kommuner i projeket, Göteborg og Frederikshavn, følger de viste løsninger kan Göteborgs energisystem blive 100% baseret på vedvarende energi i 2050 og Frederikshavn kan blive fri af fossile brændsler i 2030. Og flere kommuner kan gøre det samme.   

Vi har teknologi og viden – nu skal der handles

PRINCIP-projektet har skabt lokal opmærksomhed om handlingsmuligheder – og været med til at skubbe til bevidstheden i kommunerne. De viste eksempler på afprøvet teknologi – og konkrete cases understreger, at en CO2 neutral økonomi kan nås med eksisterende viden og teknologi.

Kommunerne kan vise vejen frem med ændring af tankegange og adfærd og på den måde skabe resultater allerede nu. Fra planlægning af vejanlæg til renovering af boliger; både i Göteborg Stad og Frederikshavn Kommune er energiforbruget reduceret betydeligt, ved at renovere bygninger til passivhus standard. Og i Frederikshavn har kommunal rådgivning om energirenovering af boliger givet besparelser i energiforbruget og samtidig skabt nye jobs.

To væsentlige forudsætninger for at opnå en CO2 neutral økonomi er effektiviseringer og reduktion i energiforbruget. Projektet viser, at besparelses- og effektiviseringstiltag kan betyde 40 % mindre forbrug af brændsel i et fremtidigt energisystem i Göteborg. I Frederikshavn vil forbruget af brændsel kunne halveres fremover. 

Viden og inspiration til en CO2 neutral økonomi

10 videoer med udvalgte eksempler på konkrete handlinger giver et overblik over hvad din kommune kan gøre. Se de 10 videoer.

Climatesolutions kan du få et overblik over eksemler indenfor transportenergirenovering af bygninger og små og mellemstore virksomheder. Du kan også gå i dybden med konkrete cases.

Se film 

 

En af de vigtigste udfordringer, når man skal spare på energien, er at ændre den måde, vi bruger energi på i vores hverdag. I Sæby forsøger en boligforening ved hjælp af energi-paneler at gøre beboerne bevidste om deres forbrug.

Læs mere

 

PRINCIP for klimasmarte kommuner image

Hvordan kan kommunerne nå deres mål? Hent inspiration i brochuren. 

Ladda ner

 

PRINCIP Energiscenarier image 

Energiscenarier for Frederikshavn og Göteborg - hvordan kan de blive CO2 neutrale?

Ladda ner

 

PRINCIP klimasmart energisystem 

Få inspiration til handling i din kommune.

Ladda ner

Fakta om projektet

Kontakt:

Jane Vinter

jvn@aalborg.dk

+45 99 31 15 18

Webside:

www.energiprincip.eu

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Aalborg kommune

Projektpartnere: Göteborg stad, Aalborg universitet, Frederikshavn kommune, IVL Svenska miljöinstitutet AB, Morsø Erhvervsråd, Göteborg energi, Skedsmo kommune

Projektperiode: 1 januari 2010 - 30 juni 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 339 728 EURO

Udbetalt støtte fra ERUF: 668 275 EURO

Kontakt: Jane Vinter

E-mail: jvn@aalborg.dk

Tel: +45 99 31 15 18

Webside: www.energiprincip.eu