REBUS - Resan till en bättre skolmiljö
FN’s konvention om børns ret til at udtrykke deres mening og blive hørt, er virkeliggjort gennem REBUS projektet. REBUS har lært børn og unge om demokrati i praksis ved at inddrage dem i beslutninger, når der skal ske forandringer i deres miljø - både inde og ude. Læs om deres erfaringer og anbefalinger.

Det fysiske miljø som en pædagogisk ressource

Erfaringer fra REBUS projektet viser, at skoler og børnehaver med succes kan inddrage elever i beslutninger om design af pauserum eller forandringer i udemiljøer. Nærdemokrati får ny betydning: alle deltager aktivt i den demokratiske proces. Både voksne og børn lærer, hvordan de kan deltage og få indflydelse på forandringer i deres nærmiljø.

Brugen af det fysiske miljø som en pædagogisk ressource er testet i 12 pilot projekter, hvor børn, unge, pædagogisk personale, arkitekturpædagoger og forvaltninger sammen skaber holdbare beslutninger. Når flere parter kender hinandens ønsker og krav, giver det bedre dialog og beslutninger, som tilgodeser flere behov og ønsker.

”Arkitekturpædagogers rolle er at inspirere de unge til at opdage deres nærmiljø og at tilbyde værktøjer til at tolke det med. Ved at udforske børne- og skolemiljøet sammen har arkitekturpædagoger og elever skabt mere vedvarende forbedringer gennem REBUS projektet. Erfaringerne fra REBUS bekræfter, at hvis eleverne er med til at påvirke deres omgivelser, vil de også passe bedre på deres skolemiljø” udtaler projektleder Eva Cassel.

Børn og unge tager del i beslutninger

Et vigtigt resultat af REBUS projektet er en fælles metode til inddragelse af børn og unge i beslutninger i deres nærmiljø. Partnerne har indarbejdet metoden i deres normale arbejde. Hvis der eksempelvis skal etableres en café i et pauserum kan eleverne tegne, beskrive i tekst eller regne ud hvor og hvordan caféen skal placeres og se ud. Dvs. eleverne kan bruge deres forskellige fag i beslutningsprocessen – og elever på alle klassetrin kan deltage.  

På vej mod mere medbestemmelse

I Oslo bruges REBUS modellen til inddragelse af børn og unge i udvikling af kunst på skoler og i Göteborg fortsætter samarbejdet mellem lokalforvaltningen og kulturforvaltningen i et projekt, hvor man ser på børnehavens grønne omgivelser. Kan deres udformning hjælpe med at opfylde læreplanen? Og hvordan skal omgivelserne se ud? REBUS modellen kan her bruges til at inddrage forskellige aktører og skabe dialog mellem børnehaven, børnenes behov og dem, der anlægger de grønne arealer.

Læs mere

REBUS Brochure SE image

I brochuren kan du få overblik og eksempler fra REBUS projektet.

Ladda ner

REBUS Rapport SE image

I rapporten kan du gå i dybden.

Ladda ner

REBUS processen Image

Og her kan du få et visuelt overblik over REBUS processen.

Ladda ner

Hvis du ønsker at læse en dansk, norsk eller engelsk version af materialet findes det som download i højre side.

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Eva Cassel

eva.cassel@lf.goteborg.se

+46 (0)31 365 01 48

Webside:

rebussite.eu/

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Göteborgs stad

Norsk Prosjekteier: Undervisningsbygg Oslo KF

Projektpartnere: Göteborg Stad, Ale kommun, Kultur i Väst, Göteborg Stad Försäkrings AB Göta Lejon, Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i Göteborg, Hantverkscentrum/Målarmästarna, Oslo Forsikring, Oslo Kommune Utdanningsetaten, Dansk Center för undervisingsmiljö, Danmarks Pedagogiske Univeristetsskole, Århus Universitet, Jammerbugt Kommune, Aalborg kommune

Projektperiode: 1 januari 2010 - 30 juni 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 522 722 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 470 074 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 128 834 EUR

Kontakt: Eva Cassel

E-mail: eva.cassel@lf.goteborg.se

Tel: +46 (0)31 365 01 48

Webside: rebussite.eu/

Projektnyheter