SE UT! (Samarbeid for Entreprenørskap i Utdanningen)
Genom projektet SE UT har yrkesgymnasier fokuserat på entreprenörskap som kompetens och lärarna har fått lära sig hur de kan undervisa eleverna i hur de kan driva sitt eget företag.

Hur utbildas framtidens entreprenörer?

SE UT-projektet har skapat samarbete mellan gymnasieutbildningar, lärarutbildningar och näringsliv. ”Det är viktigt att skolorna inte lever ett isolerat liv, men förbereder eleverna på att de ska arbeta i företag i den verkliga världen”, säger projektledare Sille Solberg.

Att få undervisning i vad det betyder att vara entreprenör ökar de ungas interesse för skolan och för att starta egna företag. SE UT-projektet har gett lärarna nya metoder och verktyg att integrera entreprenörskap i yrkesförberedande program, och eleverna vet nu vad som ska till för att driva en egen verksamhet.

Projektet har gett lärarutbildningsinstitutioner och gymnasielärare möjlighet att arbeta tillsammans om utveckling av modeller för att arbeta med entreprenörskap. Lärarna har fått nya kompetenser och undervisningsmaterialet har anpassats till läroplanerna, så att entreprenörskapskompetenser utvecklas på tvärs av ämnen. Se de olika modellerna och undervisningsmetoderna här (link indsættes  www.seut.info)

En av lärarna i projektet säger:  ”Jag har fått mer kunskap om entreprenörskap och Ung Företagsamhet (UF). Jag har fått kontakt med många nya medarbetare som jag har utbytt erfarenheter med. Jag har blivit mer motiverad och en bättre UF-lärare. Vi UF-lärare har blivit mer sammansvetsade, motiverade och har lust att dela de kunskaper vi fått genom SE UT med nya kollegor”.

Företag och elever i tätt samarbete

Över 3000 elever har deltagit i aktiviteterna i SE UT-projektet. De har deltagit i kurser och på Gründercamper där de har varit i tätt samarbete med näringslivet. Företagen har presenterat reella problem och produktutvecklingsmöjligheter och eleverna har i nära samarbete med företagen utvecklat lösningsförslag.

Näringslivet har varit positivt till kontakten med eleverna och som en elev från Glemmen uttrycker det: ”Jag tycker det är väldigt skoj att få möjligheten att bevisa att vi unga också kan. Vi får utveckla oss som personer och vi får insikt i hur det är att driva ett företag”.

Fler entreprenörer i sikte

Även om eleverna fortfarande går i skolan och först kan starta sitt eget företag efter att de tagit studenten har en viktig grund lagts.  Modellen har fungerat bra på skolorna och det finns förväntning om ökat interesse för entreprenörskapskurser. Antalet av yrkesgymnasieutbildade som startar eget företag förväntas också öka..

Se film

Nedenfor kan du se en film om projektet - og der er flere på projektets YouTube kanal

Fakta om projektet

Kontakt:

Sille Solberg

sille.solberg@ue.no

+ 47 41 64 04 15

Webside:

www.seut.info

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Ung Företagsamhet Fyrbodal

Norsk Prosjekteier: Ungt Entreprenørskap Østfold

Projektpartnere: Ung Företagsamhet Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Skatteverket i Göteborg, Skatteverket i Fyrbodal, Uddevalla kommun, Trollhättans kommun, Vänersborgs kommun, Åmåls kommun, Orust kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun, Lysekil kommun, Dals Ed kommun, Bengtsfors kommun, Mellerud kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Göteborgs Stad, Tjörn kommun, Stenungsunds kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Ale Kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Ungt Entreprenørskap Oslo, Østfold fylkeskommune, Nav Østfold, NAV Arbeidslivssenter Oslo, Innovasjon Norge Østfold, Innovasjon Norge Oslo, Oslo kommune, Høgskolen i Oslo.

Projektperiode: 1 augusti 2010 - 31 december 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 887 680 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 448 730 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 396 088 EUR

Kontakt: Sille Solberg

E-mail: sille.solberg@ue.no

Tel: + 47 41 64 04 15

Webside: www.seut.info