SMS – Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen
Hvilke sociale konsekvenser får en ændring i byrummet? Hvordan kan friluftsliv dyrkes i byerne? Hvad skal der ske med tidligere industriområder? SMS projektet giver din kommune nye redskaber til at sætte fokus på de sociale aspekter i byplanlægningen og ideer til, hvordan borgene kan inddrages i processen.

Bæredygtig byudvikling

Fortættet bymæssig bebyggelse og omdannelse af tidligere industriområder til boligområder er tendenserne for byudvikling.  Hvordan skal byen se ud, for at den fortættede bebyggelse kan motivere til udeliv og motion? Og hvordan kan man undgå segregation – og øge fælles aktiviteter? Inddragelse af borgerne i disse spørgsmål skaber en holdbar byudvikling – en social bæredygtig byudvikling.  

En værktøjskasse til inddragelse af borgerne

SMS projektet har udviklet en værktøjskasse, som din kommune kan bruge for at involvere borgerne – og sætte fokus på social bæredygtighed i byplanlægningen.

Som byplanlægger får du værktøj til at belyse og tage hensyn til sociale aspekter ved byudvikling – og ideer til hvornår og hvordan, du konkret kan inddrage borgerne i planprocessen. Du kan vælge at bruge alle redskaberne – eller kun bruge dem, som er relevante for din by/kommune.

Værktøjskassens 4 redskaber:

  1. Social konsekvensvurdering af byplanlægning – hvilken social påvirkning har en given byplanlægning? Den sociale konsekvensvurdering følger den vanlige planproces. Som planlægger kan du få en afklaring af, hvordan det er relevant at inddrage borgerne og skal der fokuseres på bestemte målgrupper (kvinder, børn, etnicitet)?
  2. Medborgerdialog – en model for strategisk involvering af borgerne. Hvor meget skal borgerne involveres? Hvor meget indflydelse kan borgerne forvente at få?
  3. Urbant friluftsliv og folkesundhed – hvordan skabes byrum der motiverer til samvær og motion?
  4. Kulturarenaer og midlertidige byrum – hvordan kan man afprøve forskellige funktioner for et byrum som et nyt element i byplanlægningen? Og hvordan tager man hensyn til historiske kulturmiljøer når man laver byfornyelse?

Værktøjskassen giver inspiration til nye arbejdsprocesser og metoder. Du kan downloade materialet nedenfor.

Kristiansand kommune i Norge har eksempelvis brugt SMS redskaberne meget aktivt i deres byfornyelse. Der har været politisk interesse for at indarbejde de nye arbejdsprocesser i kommunens handlingsplaner.

Hvis du vil vide mere

SMS resultater image

 

Her kan du læse mere om SMS projektets værktøj til at inddrage borgerne i byudviklingen.

Ladda ner

 

SMS dialogværktøj image

Et støtteværktøj for dig som skal gennemføre en dialogproces.

Ladda ner

 

SMS borgerinddragelse image

Model for inddragelse af borgere i planprocessen.

Ladda ner

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Ulrika Karmalm

ulrika.karmalm@centrum.goteborg.se

+46 (0)31 365 70 44

Webside:

www.smsprojektet.se

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegration

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Göteborgs stad centrum

Norsk Prosjekteier: Vest-Agder Fylkeskommune

Projektpartnere: Fredrikstad kommune, Halmstad kommun, Region Halland

Projektperiode: 1 januari 2011 - 31 december 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 263 076 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 668 616 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 370 330 EUR

Kontakt: Ulrika Karmalm

E-mail: ulrika.karmalm@centrum.goteborg.se

Tel: +46 (0)31 365 70 44

Webside: www.smsprojektet.se