Radar øger sikkerheden i Kattegat-Skagerrak 

SOROS - Scandinavian Ocean Radar Observing System
Kattegat-Skagerrak er et travlt farvand med meget skibstrafik. Selvom skibstrafikken er sikker, sker der ulykker. Et eksempel er olieudslippet fra skibet Golden Trader i september 2011. Udslippet skete ved Thyborøn i dansk farvand – men det var ved Tjörn i det sydvestlige Sverige, hvor man skulle fjerne over 150 kubikmeter olie. Et radarsystem til at give information om, hvor olien ville flyder hen, kunne have mindsket skaderne.

Olieforurening på kysterne kan forhindres med denne rette information

Information om vandstrømme kan hjælpe med at forudsige hvor olien bevæger sig hen ved olieforureninger. Men myndighederne i Kattegat-Skagerrak har ikke et radarsystem der kan give realtidsinformation.

Løsningen er et HF kystradarsystem. En HF kystradar kan med en rækkevidde på 200 km observere retning og mængde af overfladestrømninger. Det giver realtidsinformation, som er afgørende ved redningsaktioner og olieudslip.

Vi går et sikkert farvand i møde

De meteorologiske institutter i Danmark, Sverige og Norge har arbejdet sammen i SOROS-projektet for at kortlægge krav og forudsætninger for etableringen af et netværk af HF kystradarstationer i de tre lande.

Ved at samarbejde og bruge det samme radarsystem kan man forbedre redningsaktioner og mindske effekten af oliespildsulykker på land. Det kan også optimere skibsruter.

Partnerne i SOROS projektet har afprøvet 2 HF kystradarer og derudover udpeget hvor HF kystradarer kan installeres i de tre lande. Ved at leje 2 radarer er der opnået fælles videnniveau om, hvordan HF radarer fungerer i Kattegat-Skagerrak og om de kan opfylde brugernes behov.

Resultatet af forsøgene er en kravsspecifikation om tekniske krav og dækningsområde. Dette kan myndighederne bruge ved eventuelle fremtidige indkøb af et HF kystradarsystem.

Fakta om projektet

Kontakt:

Karin Wesslander

karin.wesslander@smhi.se

+46 (0) 31 751 89 49

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: SMHI

Norsk Prosjekteier: Meteorologisk institutt

Projektpartnere: Danmarks meteorologiske institut

Projektperiode: 1 april 2012 - 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 258 758 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 114 692 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 11 749 EUR

Kontakt: Karin Wesslander

E-mail: karin.wesslander@smhi.se

Tel: +46 (0) 31 751 89 49