Fremtidens byudvikling skal involvere brugerne af byen - uddannelsesinstitutioner, virksomheder og borgere. Se STRAKKS projektets bud.

STRAKKS
Vi vil bo i attraktive byer – og have indflydelse på vores bys udvikling. Fremtidens byudvikling skal i højere grad involvere dem, der bruger byen. Dette er udfordringen for kommuner og byplanlæggere. Hvilken rolle skal kommunen have? Hvordan involveres og engageres virksomheder og borgere i byudviklingen?

Byudvikling har brug for nye værdier – nye samarbejdsformer

Fremtiden er en byudvikling baseret på involvering af borgere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder - og deres ønsker for byen. En værdibaseret byudvikling, der gør byen attraktiv at bo, arbejde og drive virksomhed i. Der skal skabes samarbejde mellem dem som bruger byen og dem kommunen gerne vil have til at bruge byen.  

Ligesom andre nordiske byer udfordres Aalborg og Lillestrøm af udviklingen fra traditionel industriby til moderne vidensby. Den moderne by profilerer sig på oplevelser til borgerne – og vil tiltrække videnintensive virksomheder.

Byudvikling – en koordinering af interesser

STRAKKS projektet har arbejdet med at involvere og koordinere forskellige interesser i byudviklingen – med succes. Aalborg Kommune involverede investorer og bygherrer i udviklingen af et nyt byområde. Det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og borgerne blev også inddraget. Resultatet er en byudvikling baseret på samarbejde og koordinering af forskellige interesser. Lillestrøm har involveret byudviklere og bygherrer i en direkte dialog om byens udvikling i samarbejde med politikere. 

Det skabende samarbejde

Samarbejde mellem politikere, administration og byudviklere gør byen til et mere attraktivt sted at by, studere og drive virksomhed i. Du kan læse mere i STRAKKS-avisen ”Den Samarbejdende By” på http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/564

Se film

 

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Andreas Bjørnnes

andreasb@skedsmo.kommune.no

Tel. +47 66 93 83 18

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Aalborg Kommune

Norsk Prosjekteier: Skedsmo kommune

Projektpartnere: Aalborg Kommune, Skedsmo kommune, Aalborg Universitet, Akershus fylkeskommune, Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo

Projektperiode: 1 juni 2009 - 15 juni 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 197 200 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 296 477 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 263 733 EUR

Kontakt: Andreas Bjørnnes

E-mail: andreasb@skedsmo.kommune.no

Tel: Tel. +47 66 93 83 18