Snyder man foran eller skaber man grobund for innovation?

Skandinavisk innovationskultur
Nye ideer skal spire frem. Vækst og udvikling forudsætter, at virksomheder tænker nyt og udvikler nye produkter. Ved at bringe studerende sammen med virksomheder kan vi opdyrke et uudnyttet potentiale. De studerende skal rustes til at starte egen virksomhed og få kendskab til produktudvikling. Men hvordan skaber vi denne kontakt? Og er der forskellige metoder?

Forberedelse af fremtidens medarbejder

En god mentor-ordning er et spørgsmål om at skabe kontakt og tillid mellem studerende og erhvervsliv. SkanInno-projektet har udviklet og afprøvet forskellige metoder for mentorordninger. De studerende er blevet tilknyttet mentorer i eksisterende virksomheder og har lært, hvordan de indgår i arbejdslivet. Som en studerende udtrykker det "Det er jo smart, at man kan få andres erfaringer på den her måde, for så behøver jeg ikke at begå de samme fejl. Man snyder lidt foran på en måde".

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og studerende er en anden måde, hvor de studerende løser en konkret udviklingsopgave for en virksomhed. Virksomhederne får ny viden og får realiseret flere innovationsprojekter. Virksomhederne lærer at se værdien i de studerendes input. Derfor har cirka 400 virksomheder deltaget i forløbet.

Gennem studentervæksthuse har studerende afprøvet og udviklet forretningsideer.  De studerende får kontorfaciliteter og modtager forretningsmæssig sparring fra rådgivere og mentorer – og giver mulighed for at omsætte forskningsresultater til kommercielle aktiviteter.

Samarbejde på tværs

At uddannelsesintitutionerne har lært af hindanden på tværs af grænser har skabt ny inspiration og fælles metoder og værktøjer. For eksempel anvender flere studentervæksthuse i Danmark nu Campus Varbergs såkaldte Canvas-duk i deres vejledningsforløb. Et værktøj der hjælper til afklaring af centrale spørgsmål såsom kompetencer, forventninger, CV, netværk, handlingsplan, etc. Læs mere om Canvas metoden her:

Projektpartnerne har også udviklet nye metoder, rammer og værktøjer til professionelle mentor forløb. Få inspiration til, hvordan din organisation kan arbejde med iværksætteri og innovation blandt unge mennesker. Læs mere i den udarbejdede guidebog til Mentorforløb.

Vil du også ha’ en mentor?

Er du studerende på en af de deltagende uddannelsesinstitutioner eller en virksomhed i området, kan du få få glæde af mentorprogrammerne eller prøve at arbejde med at starte egen virksomhed gennem studentervæksthusene.

Aalborg Universitet tilbyder via deres Karrierecenter et professionelt mentorprogram, og Campus Varberg arbejder nu mere strategisk med mentorprogrammer og studentervæksthuset. VIA University College bruger mentorkonceptet til at styrke undervisningen og de studerendes kompetencer indenfor iværksætteri og innovationssamarbejder med virksomheder. Og Coompanion Halland er påbegyndt innovationssamarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Se film om AAU’s mentor program her

 

Du kan også se en præsentation om innovationssamarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Fakta om projektet

Kontakt:

Ruth Strøm

ruth.stroem@ru.rm.dk

+ 45 78 41 15 30

Webside:

www.skaninno.com

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Region Midtjylland

Projektpartnere: Campus Varberg, Coompanion Halland, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, VIA University College, Arkitektskolen Aarhus

Projektperiode: 1 april 2012 - 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 073 701 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 036 840 EUR

Kontakt: Ruth Strøm

E-mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Tel: + 45 78 41 15 30

Webside: www.skaninno.com

Projektnyheter
Så bygger vi broar mellan studenter och arbetsliv
Ladda ner SkanInnos e-bok och läs mer om projektet.