Kan fremtidens integration bygges på historien? Vores fælles historie kan spille aktiv rolle i integrationen, hvis den synliggøres. Se hvordan.

Västerhavets Kulturarv
Hverdagsintegration i Skagerrak er ikke i sig selv nyt. Allerede i 1700-tallet havde området en ”Västerhavsidentitet”. Nu over 200 år senere har vi stadig meget tilfælles. Ifølge projekt ”Västerhavets kulturarv” kan synliggørelse af den fælles historie bidrage til at løse udfordringerne med integration.

Den fælles histore skaber en fælles fremtid

Vi kan bruge den fælles historie til at styrke hverdagsintegrationen i Kattegat/Skagerrak regionen. Ved at forstå, at vi har meget tilfælles, kan vi udvikle mange fælles aktiviteter. Hermed kan vi også spille en aktiv rolle i integrationen af borgere med anden kulturel baggrund. For at opnå dette, er der brug for øget samarbejde mellem skoler, kulturinstitutioner, universiteter og borgere.

Kulturarv – fra undervisningsinstitutioner til You Tube

Projekt Västerhavets Kulturarv har udviklet uddannelsesmateriale til mange formål – endda små film.

Hvis du arbejder indenfor uddannelsessektoren er der udviklet undervisningsmateriale for grundskoler og gymnasier. Der er også universitetskurser, du kan tage på Göteborgs Universitet. Hvis du arbejder indenfor museumsverdenen er der udviklet dagskurser til besøgende på museer, vandreudstillinger og flere publikationer om Vesterhavets fælles kultur. Der er også forskellige rejseberettelser som via eksempler synliggør vores fælles historie overfor familier med flerkulturel baggrund.

Det er ikke kun for studerende – publikationerne og undervisningsfilmene er tilgængelige for alle. Du kan for eksempel se forskellige temafilm på You Tube (”Västerhavets kulturarv”). Og for dig der gerne vil læse mere findes publikationen ” Västerhavets kulturarv – kulturmöten i skandinavisk periferi”.

Du kan stadig nå det…

Uddannelsen om Västerhavets kulturarv har kørt i tre terminer på Göteborg Universitet og der har været stor interesse for deltagelse. Læs mere om kurset på Göteborgs Universitet

Video 

Se fler filmer från Västerhavets Kulturarv här.

Läs mer om Västerhavets kulturarv:

Läromedel

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Maria Forneheim

maria.forneheim@kultur.goteborg.se

+46 (0)31 368 36 56

Webside:

www.vasterhavetskulturarv.info

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Göteborgs Stadsmuseum

Norsk Prosjekteier: Larvik kommune

Projektpartnere: Gammel Estrup Herrgårdsmuseet, Oslo Universitet, Göteborgs Universitet

Projektperiode: 1 oktober 2009 - 30 december 2011 [Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 755 058 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 156 616 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 149 325 EUR

Kontakt: Maria Forneheim

E-mail: maria.forneheim@kultur.goteborg.se

Tel: +46 (0)31 368 36 56

Webside: www.vasterhavetskulturarv.info