Women in Business har udviklet en ny tilgang til etableringsforløbet så kvindelige iværksættere kan vækste i samme grad som mandlige.

Women in Business
Vi har et uudnyttet potentiale. Kvindelige iværksættere vækster ikke nær så meget som deres mandlige tilsvarende. 3 år efter opstart er 47% af mandlige iværksættere vækstbedrifter – kun 26% af kvinderne er det. Med den rette viden kan det ændres. Læs mere om det etableringsforløb, som Women in Business har udviklet så kvindelige iværksættere kan vækste i samme grad som mandlige.

Hvorfor starter kvinder ikke egen virksomhed?

Andelen af kvinder som starter egen virksomhed er 30%. Ved at stimulere innovation, udvikling og bæredygtig tilvækst i små og mellemstore virksomheder drevet af kvinder, kan antallet af kvindelige iværksættere, der fortsat eksisterer efter en opstartsfase på 3 år, øges. Hvordan får vi flere kvinder til at starter egen virksomhed? Drives de af noget andet end mænd? Ser de flere barrierer? Og er der forskelle mellem de nordiske lande? Projektet fandt svar på disse spørgsmål.

Viden, kompetence og samarbejde bringer kvindelige iværksættere videre

37 virksomheder skabte i 2009 gennem projekt Women in Business et Skandinavisk netværk. Et netværk af ressourcepersoner indenfor iværksætteri og erhvervsudvikling – lokalt, regionalt og nationalt. Forskningsmiljøer fra Norge, Sverige og Danmark var også involveret. Deltagerne har udtalt, at netværket gav viden og mulighed for udveksling af erfaringer.

Erfaringsudvekslingen fokuserede på videndeling mellem virksomhederne. Et resultat er, at 58% af deltagerne har fået ny viden om de andre landes arbejde med kvindelige iværksættere. Og 75% af iværksætterne har øget deres viden om virksomhedsudvikling gennem innovation. De har også fået fokus på de muligheder egne kvalifikationer og ressourcer giver.

Et andet resultat af projektet er, at dem, der skal hjælpe iværksætterne, har opnået viden om de forskellige landes satsninger og aktiviteter. Dette har øget de regionale og lokale erhvervsfremmeaktøreres kompetencer for at hjælpe iværksætterne – især kvinderne.

Fakta om projektet

Kontakt:

Hilde Lona

Hilde.Lona@nordeninfo.no

+47 91 36 51 79 /+47 37 02 59 33

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Foreningen Norden / Nordisk informasjonskontor

Norsk Prosjekteier: Aust-Agder fylkeskommune

Projektpartnere: Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, fylkesmannen i Vest-Agder, Innovasjon Norge, Region Nordjylland, Frederikshavn Erhvervsråd, Vaeksthus Nordjylland, Västra Götalandsregionen och Föreningen Norden/Nordisk informasjonskontor.

Projektperiode: 1 januari 2009 - 31 december 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 513 546 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 361 341 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 374 281 EUR

Kontakt: Hilde Lona

E-mail: Hilde.Lona@nordeninfo.no

Tel: +47 91 36 51 79 /+47 37 02 59 33