Livskvalitet med velfærdsteknologi?

eSenior
1 ud af 3 ældre modtager hjemmepleje kun for at tage piller. Kan velfærdsteknologi gøre de ældre mere selvhjulpne og give dem mere livskvalitet? Vi står overfor en samfundsmæssig udfordring med flere ældre og færre ansatte i plejesektoren. Samtidig ønsker ældre i stigende grad at blive boende i eget hjem. Hvad skal der til for, at de ældre kan blive i eget hjem og føle sig trygge? Kan velfærdsteknologi være en løsning, der gør det mere trygt for enlige ældre at blive i eget hjem?

Passer skoen til dem der skal gå med den?

eSenior projektet har på baggrund af samtaler med ældre om deres behov og i samarbejde med leverandører afprøvet og tilpasset forskellige tekniske løsninger i 236 boliger i Sverige og Norge. En tablet-computer, der kan hjælpe med dagens indkøb, en automatisk pilledispenser, så man husker at tage sin medicin regelmæssigt, og bevægelsessensorer med kontakt til hjemmeplejen, så man undgår frygten for at ligge hjælpeløs efter et fald i eget hjem. eSenior har også udviklet og afprøvet virtuelle museumsbesøg og cykelture.

Med sådanne løsninger kan velfærdsteknologi gøre det mere trygt for ældre at blive boende i eget hjem.

Læs mere om resultaterne fra projektet her.

De ældre ved, hvad de har brug for

Erfaringsudvekslingen i projektet har givet kommunerne et skub og inspiration til at nye tiltag. Projektet har bragt kommunerne tættere på de ældre borgere og skabt dialog om de ældres behov og hvordan de kan løses gennem nye tekniske løsninger. Og dialogen med virksomhederne har givet kommunerne viden om de tekniske muligheder og begrænsninger.

Derfor har Oslo kommune udarbejdet en handlingsplan for velfærdsteknologi for perioden 2015-2018 og Gøteborg kommune har vedtaget en plan for udvikling af hjemmetjenesten. Forsøgene i projektet har givet virksomheder mulighed for at demonstrere, at deres teknologi virker – og at det kan løse reelle udfordringer på sygehuse eller plejehjem. Det har blandt andet medvirket til, at en privat virksomhed har solgt deres faldsensor-teknik til 150 sygehuse i USA.

Se film om projektet her

Eller se en præsentation af projektets resultater fra slutkonferencen

Fakta om projektet

Kontakt:

Veslemøy Ramsfjell

v.rams@online.no

+47 47 29 36 42

Webside:

www.esenior.no

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Lead Partner: Göteborg stad

Norsk Prosjekteier: Oslo kommune

Projektpartnere: Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune

Projektperiode: 1 augusti 2011 - 31 juli 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 109 030 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 824 645 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 364 935 EUR

Kontakt: Veslemøy Ramsfjell

E-mail: v.rams@online.no

Tel: +47 47 29 36 42

Webside: www.esenior.no