AMAPROF Öresund
Øresundsregionen har en fælles kulturarv, der går titusinder af år tilbage, mens kun cirka 300 år har splittet Danmark og Sverige ad. Projektet Amaprof ville øge det frivillige arbejde mellem to museer på hver side af Sundet for at skabe større forståelse for regionens mangeårige kulturarv.

Titusinder års fælles kulturarv
Sjælland og Skåne har en fælles historie og kulturarv, der er over titusinder år gammel. Denne fælles kulturarv er et vigtigt instrument i den nutidige integrering af området. I projektet Amaprof arbejdede to arkæologiske friluftsmuseer fra Danmark og Sverige sammen om at aktivere danskere og svenskere i frivilligt arbejde og sammen at agere i de to museumsmiljøer. Gennem blandt andet uddannelse af danske og svenske frivillige var det projektets tanke at skabe et større engagement omkring regionens fælles kulturarv og frivilligt arbejde på begge sider af Sundet.

Film og fakta
Projektet ville sprede viden om mulighederne for at deltage i kreative kulturaktiviteter som frivillig. Projektet arbejdede med spørgsmål, som hvordan man ser på frivilligvirksomhed i Danmark og Sverige. Og hvordan man kan skabe samarbejde over grænser mellem frivillige for at øge forståelsen for den fælles kulturarv i Øresundsregionen.

Derfor arrangerede man forelæsninger, seminarier og workshops for at videreuddanne frivillige, medarbejdere og den almene befolkning inden for området. Derudover fik frivillige mulighed for at deltage i en udveksling mellem Middelaldercentret Nykøbing/Falster og Foteviken Vikingemuseum, hvor de kunne indgå i miljøet på museet.

Projektet producerede derudover 17 undervisningsfilm og masser af trykt informationsmateriale, som du kan finde uddrag af længere nede på siden.

Frivillignetværk kan leve videre
Projektet lever videre i den store mængde uddannelsesmateriale, der vil kunne anvendes langt frem i tiden. Mange frivillige har desuden mødt hinanden gennem projektet, og mange netværk er blevet skabt. Disse netværk vil kunne leve videre i fremtiden og betyde, at de frivillige vil besøge hinanden på tværs af Øresund og i fremtiden gøre netværkene endnu større. Mønstret er velkendt i europæisk sammenhæng, og mange frivilliggrupperinger har skabt store netværk med titusinder af involverede.

Video

Fakta om projektet

Kontakt:

Foteviken Maritima Centrum

project@foteviken.se

Webside:

www.amaprof.se

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Fotevikens Maritima Centrum

Projektpartnere: Middelaldercentret

Projektperiode: 20 februar 2010 - 31 december 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 253 060 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 126 530 EUR

Kontakt: Foteviken Maritima Centrum

E-mail: project@foteviken.se

Webside: www.amaprof.se

Frivilligviden

Amaprof we need you! 

amaprof vejledning frivillige

Vil du se mere materiale? Besøg Amaprofs hjemmeside her.