Hvem tænker på børnene, når mor eller far indlægges med en psykisk sygdom?

Barn som anhöriga inom psykiatrin
30 procent af patienter i voksenpsykiatrien har børn. Forskning viser, at disse børn selv er i risikozonen for at udvikle psykiske sygdomme, hvis ikke de også får hjælp. Partnerne i projektet undersøgte, om børnene får den tilstrækkelige hjælp, og hvad personalet kan gøre for at hjælpe børnene.

Brug for mere end lovgivning

I Sverige har børn ifølge loven ret til information om behandlingsmuligheder, men i Danmark findes kun retningslinjer for, hvordan personale indenfor voksenpsykiatrien skal være opmærksomme på de pårørendes børn. Projektet har spurgt 1700 medarbejdere og chefer i Region Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri om, hvordan de støtter og vejleder børnene. Svarene var forbløffende ens; medarbejderne er opmærksomme på reglerne, men der er ofte ikke tid eller ressourcer nok til at inddrage og støtte børnene.

Derfor satte partnerskabet en række initiativer i gang for at øge medarbejdernes viden om problematikken og indsatser direkte rettet mod børn og unge.  Medarbejdere indenfor psykiatrien i Region Skåne og Region Hovedstaden er gennem projektet blevet tilbudt kursusforløb og uddannelser indenfor metoder til inddragelse af børn. Ligesom projektet har udviklet en internetbaseret uddannelse, der tilbydes psykiatripersonale i hele Øresundsregionen.

Et andet væsentligt resultat af projektet er udgivelsen af hjemmesiden ”Survivalkid” på Svensk  og Dansk. Det er oprindeligt en Hollandsk hjemmeside, der giver børn og unge en egen indgang til information, råd, støtte og fællesskab med andre børn og unge i samme situation.

Samarbejde på tværs af lande højner vidensniveauet

Samarbejdet på tværs af Øresund har givet partnerne i projektet værdifuld viden om håndteringen af børn og unge som pårørende. Ifølge partnerskabet har adgangen til 1700 medarbejderes praktiske erfaringer og udveksling af gode eksempler bidraget væsentligt til udviklingen af fælles kursusforløb og temaaftener. Samtidig har den omfattende undersøgelse skabt volumen bag konklusionen om, at lovgivning ikke er tilstrækkeligt, men at der er behov for viden og nye redskaber for at nå børnene, inden det er for sent.

Som resultat af projektet har både Region Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri valgt at arbejde videre med øget fokus på børn som pårørende indenfor psykiatrien. Hjemmesiden Survivalkid bliver fortsat et sted, hvor børn og unge kan hente råd og vejledning, hvis deres forældre rammes af en psykisk sygdom.

Læs mere om projektets resultater og problematikken i rapporten

 Barn som anhørige kortlægning    

"Barn som anhöriga inom psykiatrin - Kartlaggning av insatserna i Psykiatri Skane och Region Hovedstadens Psykiatri"

Kortläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri

   

Fakta om projektet

Kontakt:

Lisbeth Juhlin

lisbeth.juhlin@skane.se

+46 46 174386

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Region Skåne

Projektpartnere: Region Hovedstadens Psykiatri

Projektperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 351 801 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 675 900 EUR

Kontakt: Lisbeth Juhlin

E-mail: lisbeth.juhlin@skane.se

Tel: +46 46 174386