Bioraffinaderi Øresund
Bioraffinaderier kan udnytte biomaterialer som hvede og kartoffeljuice til produktion af energi på samme måde som olieraffinaderier gør på basis af råolie. Bioraffinaderi Øresund ville udvikle samarbejde i regionen omkring bioraffinaderier for at skabe en Øresundsregional produktion af råstoffer, som er holdbar både økonomisk og miljømæssigt.

En grøn fremtid
I fremtidens Øresundsregion skal forbruget af råstoffer til kemikalier, materialer og energi helst være så CO2-neutralt som muligt. Det kræver, at den olie, som er udgangsmateriale for raffinaderierne, ikke længere er fossil, men kommer fra planter eller planterester. For at kunne raffinere olie fra planter og anvende den til kemikalier, materialer og brændstof er det nødvendigt at etablere bioraffinaderier. Bioraffinaderier udnytter biomaterialer til produktion af forskellige materialer på samme måde som olieraffinaderier gør på basis af råolie. Ved at udnytte forskelle i biomassens komponenter til produktion af forskellige kemikalier, materialer og brændsler maksimeres produktionsværdien. Derved udgør bioraffinering et bæredygtigt og miljøvenligt alternativ til olieraffinering.

Projektet Bioraffinaderi Øresund samarbejdede om at skabe en Øresundsregional, biobaseret produktion af råstoffer, som er holdbar både økonomisk og miljømæssigt.

Energi fra jordbrug 
Øresundsregionen har overvejende et jordbrugslandskab. Projektet ville derfor undersøge, om det er muligt at producere energi og materialer ud af jordbrugsmaterialer som artiskokker, hvede og raps. Men også biprodukter som eksempelvis kartoffeljuice, der har en meget lav pris, blev undersøgt.

Projektet kunne konkludere, at den mest kommercielle mulighed for Øresundsregionen er produktionen af Mannitol fra kartoffeljuice og fra glycerol. Dog indgik man ikke et konkret samarbejde med en virksomhed om at sætte et produkt på markedet.

Projektet lavede desuden et bioraffinaderi i pilotskala i Sverige og en mobil enhed i Danmark, som fik stor interesse fra virksomheder og medier. Disse enheder kan nu bruges af industrien til at teste og arbejde med produktion af energi og andre materialer fra biobrændstof.

Samarbejde fortsætter
Fordi Øresundsregionen har fælles klima, landskab og jordtype, er projektets resultater vigtige for både den danske og den svenske side. Projektets pilot-bioraffinaderi og mobilenheden vil kunne bruges i fremtiden af både danske og svenske virksomheder og universiteter, der ønsker at udvikle nye og mere miljøvenlige produkter.

Samtidig fortsætter flere dele af samarbejdet i projektet. Blandt andet fortsætter netværksmøder mellem bønder fra den danske og svenske side for at udveksle viden og erfaringer om eksempelvis biogasproduktion. Samtidig fortsætter forskningssamarbejdet med centret LUBIRC - (Lund University Biobased Industry Research Center). Her vil virksomheder kunne stille spørsmål omkring biobaseret produktion til LUs forskere. Samtidig kommer forskerne til at søsætte samarbejde med industrien.

Sådan ser bioraffinaderiet ud 

Bioraff   
Foto: Forstander Martin Hedström med bioraffinaderi Anneberg. Anlægget består af to store tanke på 11,5 kubikmeter, en på fem kubikmeter og en 300 liter og to lagertanke på 3,5 kubikmeter. Størrelsen på tankene giver mulighed for at køre processer i næsten industriel skala.

Fakta om projektet

Kontakt:

Josefin Ahlqvist

josefin.ahlqvist@luopen.lu.se

+46 760 24 78 98

Webside:

www.biorefinery-oresund.org

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Danmarks Tekniske Universitet, Lunds tekniska högskola

Projektperiode: 1. oktober 2010 - 30. september 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 070 934 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 535 469 EUR

Kontakt: Josefin Ahlqvist

E-mail: josefin.ahlqvist@luopen.lu.se

Tel: +46 760 24 78 98

Webside: www.biorefinery-oresund.org

Projektnyheter
Læs mere om bioraffinaderier