BrandIT (Fase 1) arbejdede for at brande gruppen af ICT-virksomheder i Øresundsregionen.

BrandIT (Fase 1)
Øresundsregionen huser omkring 10.000 IT og kommunikationsteknologiske virksomheder, en gruppe kaldet ICT-klyngen. BandIT fase 1 og 2 arbejdede for at skabe international opmærksomhed omkring gruppen af ICT-virksomheder i Øresundsregionen.

International opmærksomhed skaber vækst
Internationale virksomheder lægger ofte forskningsenheder i Barcelona, fordi der i Barcelona allerede findes en stærk samling af virksomheder, en såkaldt klynge. Med placeringen af forskningsenheder følger ofte international kapital, nye virksomheder og kompetencer.

For at få mere vækst til Øresundsregionen arbejdede man med projektet BrandIT for at skabe mere opmærksomhed omkring de cirka 10.000 informations- og kommunikationsteknologiske virksomheder, der findes i Øresundsregionen, ICT-klyngen. Ved at styrke markedsføringen af ICT-klyngen internationalt så man store muligheder for at skabe endnu mere vækst inden for branchen.

Europas 12. største klynge
BrandIT udarbejdede flere studier af ICT-klyngens ressourcegrundlag og styrker og svagheder. Projektet lavede blandt andet nye statistikker for ICT i Øresundsregionen og en sammenligning af ICT-klynger i Europa. Her kunne man blandt andet konkludere, at Øresundsregionens samling af ICT-virksomheder kom ind på en samlet 12. plads i Europa.

Grobund for videre arbejde 
BrandITs dannede med sine studier grobund for et videre arbejde med markedsføringen af regionens ICT-klynge, som fagfolk og interesserede kan bruge i fremtiden. En del af arbejdet fortsatte i Cluster 55, et regionalt og international netværk, der hjælper medlemmer med at gøre ICT-klyngen endnu større.

Projektet blev derudover videreført i BrandIT fase 2, som dog lukkede før tid på grund af uenighed blandt parterne. Læs mere om, hvorfor.

Fakta om projektet

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, Malmö Högskola K3, Copenhagen Capacity og LTH Campus Helsingborg

Projektperiode: 1 oktober 2009 - 30 september 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 916 500 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 368 623 EUR

Projektrapporter

3 rapporter er blevet udarbejdede til BrandIT-projektet - hent dem her (pdf):

The European ICT Clusters

The Structure of the ICT sector

Innovation, RD and Education