BrandIT (Fase 1 og 2) arbejdede for at brande gruppen af ICT-virksomheder i Øresundsregionen.

BrandIT (Fase 2)
Øresundsregionen huser omkring 10.000 IT og kommunikationsteknologiske virksomheder, en gruppe kaldet ICT-klyngen. BandIT fase 1 og 2 arbejdede for at skabe international opmærksomhed omkring gruppen af ICT-virksomheder i Øresundsregionen.

Et ophævet samarbejde
BrandIt fase 2 startede i april 2010 og fortsatte takterne fra BrandIt fase 1. Desværre viste det sig hurtigt, at der var utilfredshed i partnerskabet med projektets fremdrift og aktiviteter. Ekonomihögskolan Lunds Universitet valgte at træde ud som partner, og Invest in Skåne and IT-væksthuset 5te gik ind i samarbejdet.

Den nye partnerkreds evaluerede aktiviteter og resultater af den første fase og flere partnere mente, at aktiviteterne ikke var gennemført tilfredsstillende og en stadig større utilfredshed voksede. Partnerskabet blevet således enige om ikke at fortsætte samarbejdet. Projektet lukkede den 31. marts 2011.

En del af arbejdet er dog fortsat i Cluster 55, et regionalt og international netværk, der hjælper medlemmer med at gøre ICT-klyngen endnu større.

Fakta om projektet

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Copenhagen Capacity, Invest in Skåne, Roskilde Universitet, Lunds Tekniska Högskola – Campus Helsingborg, Copenhagen Business School, Malmö Högskola, 5.te, SLU Alnarp, MINC

Projektperiode: 1. april 2010 - 1. marts 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 258 400 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 186 648 EUR