CareSam-projektet arbejder for at sprede viden og erfaringer inden for ældreplejeområdet på tværs af Øresund.

CareSam - Kvalitetssikring i den offentlige ældreomsorg/äldrevård og uddannelse/utbildning i Øresundsregionen
Der bliver flere ældre og færre hænder til at yde ældreomsorg i fremtidens Øresundsregion. Hvordan løfter vi som samfund denne opgave? CareSam-projektet arbejder for at sprede viden og erfaringer inden for ældreplejeområdet på tværs af Øresund.

Nytænkning i ældreomsorgen
20.000 pendlere binder regionen sammen. Det sker blandt andet gennem arbejde på tværs i ældreomsorgen, ligesom især danskere har bosat sig og formodes at blive gamle på "den anden side". Trods mange ligheder i miljø og kultur er der stor forskel på velfærd og forventninger til velfærd på hver side af sundet. Fremtidens ældre forlanger derudover selv at sætte dagsordenen for et godt ældreliv, hvilket stiller komplekse og målrettede krav til ældreomsorgen. Krav, som ledere og medarbejdere skal kunne indfri. Hovedparten af medarbejderne har imidlertid en kort uddannelse, og en del er opvokset i en anden kultur end dansk eller svensk. Derfor må der tænkes nyt for at udvikle de ansattes kompetencer i ældreomsorgen.

Dialog om karriereudvikling
Gennem fire dialogseminarer har projektet CareSam skabt et netværk, der består af medarbejdere, ledere, uddannelsesansvarlige og repræsentanter fra interesseorganisationer indenfor ældreomsorgen. Netværkets mål var at bidrage til en aktiv og engageret dialog om fremtidens ældreomsorg i regionen og ikke mindst at skabe fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling.

Projektet har gennem produktion af en film og en antologi omkring ældreomsorg bidraget til at skabe debat om hvordan vi i Danmark og Sverige ser på fremtidens ældrepleje. Antologien løfter en række emner som har været centrale gennem hele projektet, og bidrager dermed til at kortlægge ældreomsorgsområdet i Øresundsregionen. Antologien kan anvendes som undervisningsmateriale for medarbejdere i ældreplejen. 
 

Film om CareSam

Lærdomme fra CareSam

CareSam antologi

Antologi: "Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark"

Fakta om projektet

Projektleder:

Jonas Christensen

jonas.christensen@mah.se

+46 (0)40 66 57 406

Webside:

www.caresam.dk

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Malmö högskola

Projektpartnere: Roskilde Universitet (RUC), Kommunförbundet Skåne samt Professionshøjskolen Metropol

Projektperiode: 1. januar 2011 - 31. december 2013

Projektets samlede budget: 308 800 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 154 400 EUR

Projektleder: Jonas Christensen

E-mail: jonas.christensen@mah.se

Tel: +46 (0)40 66 57 406

Webside: www.caresam.dk

Projektnyheter