Hvordan udvikler virksomheder nye og innovative produkter og løsninger, der i sidste ende kan skabe nye jobs? Creating Competitive Jobs vil lade universiteterne uddanne virksomhederne.

Creating Competitive Jobs
Nedskæringer i forsknings- og udviklingsafdelinger i regionen. Mange nedskæringer. Hvordan udvikler virksomheder så nye og innovative produkter og løsninger, der i sidste ende kan skabe nye jobs? I Creating Competitive Jobs arbejder universiteter og virksomheder sammen om at udvikle nye produkter eller løse konkrete udfordringer for virksomhederne.

Samarbejde mellem virksomheder og forskere skaber nye produkter og forretningsmuligheder

Flere og flere virksomheder minimerer på den ene side deres forsknings- og udviklingsafdelinger i kampen om at blive effektive og minimere deres omkostninger. Men på den anden side, har de brug for forskning til produktudvikling for at være konkurrencedygtige. Det kan universiteterne hjælpe med, men det er ofte en jungle for små virksomheder, at finde den rette forsker til udvikling af netop deres produkter. Og omvendt kender forskere ikke de små virksomheder, som kan være med til at gøre forskningsresultaterne klar til at komme på markedet.

Partnerne bag projekt Creating Competitive Jobs har derfor arbejdet med hvordan forskere og små virksomheder kan komme tættere på hinanden og lade viden fra universiteterne komme erhvervslivet til gode – og omvendt.  

Virksomheder og forskere matches på tværs af Øresund

Resultatet af samarbejdet i Creating Competitive Jobs er et kompetenceudviklingsprogram. Her får virksomhederne mulighed for at omsætte viden fra den akademiske verden til konkurrencedygtige produkter og tjenesteydelser. Helt konkret tilbydes virksomhedsrepræsentanter seks måneders midlertidig ansættelse på et universitet. I den periode skal de sammen med forskere fra Sverige og Danmark udvikle løsninger på konkrete behov i virksomheden eller udvikle nye produkter. På denne måde kan universiteternes viden hjælpe virksomheden med at blive innovative. I alt søgte 89 virksomheder om at deltage i forløbet. Selvom kun femten virksomheder fik mulighed for at deltage i projektforløbet, fik alle 89 skabt kontakt til forskere.

Effekten af forløbet og samarbejdet virksomheder og forskere på tværs af Øresund er tydelig. I stedet for kun at søge efter forskere på ét universitet har flere universiteter og uddannelsesinstitutioner været til rådighed. Det har gjort det lettere at finde en forsker, der matcher behovet hos de enkelte virksomheder. Gennem projektet er der udviklet fem nye produkter, der er modtaget 22 millioner kroner i nye forskningsmidler og der er etableret to nye virksomheder for at kommercialisere eksisterende forskning.

CCJ illustration

Læs mere om processen og de virksomheder, der har været involveret på projektets hjemmeside.

Se film om projektet her

Fakta om projektet

Kontakt:

Caroline Hansson

caroline.hansson@luopen.lu.se

+46 46 222 17 47

Webside:

www.ccjobs.se

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Malmö högskola, Sustainable Business Hub, inSPIRe FOOD, Företagarna, CONNECT Denmark, CONNECT Skåne, Handelskammaren.

Projektperiode: 1. juni 2013 – 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 175 298 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 087 649 EUR

Kontakt: Caroline Hansson

E-mail: caroline.hansson@luopen.lu.se

Tel: +46 46 222 17 47

Webside: www.ccjobs.se

Creating Competitive Jobs