E-mission i Øresundsregionen
Elbiler er et reelt alternativ til almindelige biler på korte køreture, mener projektet E-mission i Øresundsregionen. Nye elbiler kører 80 til 150 kilometer på en opladning. Samtidig kører langt de fleste danskere under 50 kilometer, når vi sætter os bag rattet. I Sverige gælder det 50 procent. E-mission i Øresundsregionen har haft som mission at få flere bilister til at skifte deres benzin- eller dieselbil ud med en elbil.

Vejtrafikken udleder store mængder CO2. Ved at skifte diesel- og benzinbiler ud med elbiler kan CO2-udslippet gøres væsentligt mindre. Partnerskabet i projektet E-mission i Øresundsregionen har sat fokus på mulighederne for den grønne omstilling gennem forskellige initiativer:

  • Hvor og hvordan kan du lade din elbil op i Øresundsregionen?
  • Hvordan kan vi udbrede brugen af elbiler?
  • Informationskampagner
  • Et elbilsrally

Elbilen bliver attraktiv ved nem opladning

At du nemt kan lade din elbil op, uanset hvor du befinder dig, er afgørende for om folk skifter til en elbil, har partnerne bag projektet E-mission i Øresundsregionen konstateret. Derfor har partnerne udarbejdet rapporten ”Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen” med retningslinjer og anbefalinger til kommunerne. Du kan læse rapporten her.

Et andet resultat af projektet er udgivelsen af tre rapporter om ladeinfrastruktur og forretningsmodeller – blandt andet med anbefalinger til hvor der konkret bør opstilles hurtigladere langs motorvejen i Halland og Skåne, og hvordan en sammenhængende lade infrastruktur i Øresundsregionen kan gribes an.

Et væsentligt resultat af projektet er 13 konkrete forslag til kommuner og regioner om, hvordan de kan fremme mængden af elbiler.

Se mere i Inspirationskataloget ”Flere elbiler i Øresundsregionen”.

Samarbejde om sammenhængende infrastruktur

Samarbejdet i projektet har givet partnerne øget kendskab til forskellige afgiftssystemer, økonomiske incitamenter og tekniske systemer i Sverige og Danmark. Samarbejdet har desuden tydeliggjort behovet for sammenhængende ladeinfrastruktur, hvis vi som borgere skal kunne køre i vores elbil i hele Øresundsregionen. Dermed har projektet skabt synlighed for behov for samarbejde – også på politisk niveau. Politikere fra Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Malmø stad, Helsingborg stad og Region Skåne har på baggrund af projektets resultater underskrevet hensigtserklæringen ”Øresund sætter stikket i”, som har til mål at øge andelen af elbiler i Øresundsregionen, bl.a. ved at sikre at ladeinfrastrukturen udbygges.

Hvorfor er en sammenhængende infrastruktur til elbiler vigtig? Se mere i filmen nedenfor og du kan se mere om projektets resultater og præsentationer fra slutkonferencen på www.hmskane.se  og generelt om elbiler og muligheder på www.regionh.dk/elbiler  

Se mere om projektet

Rapporter

Elbils inspirationskatalog  Emission_DIN-NYE-KOLLEGA---ELBILEN.jpg E-mission-i-Øresundsregionen_DK.jpg 

"Fler elbilar i Öresundsregionen - En inspirationskatalog". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och danska kommuner och regioner kan bidra till att öka andelen elbilar i Öresundsregionen.

"Elbilen - Din nye kollega" Kampagne til virksomheder for at gøre opmærksom på at elbilen er et reelt og økonomisk alternativ til´benzin- og dieselbilen.    

 "E-mission i Ørseundsregionen"
En folder omkring projektets indsater og de udfordringer der er med omstilling til elbil.

Fakta om projektet

Kontakt:

Stine Helms

stineh@tmf.kk.dk

+45 33 66 30 86

Webside:

www.hmskane.se/e-mission

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Københavns Kommune

Projektpartnere: Helsingborg stad, Öresundskraft AB, Region Skåne, Region Hovedstaden

Projektperiode: 1. januar 2011 – 30. juni 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 559 263 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 779 631 EUR

Kontakt: Stine Helms

E-mail: stineh@tmf.kk.dk

Tel: +45 33 66 30 86

Webside: www.hmskane.se/e-mission