EIM - Excellence i Mångfald
Sverige og Danmark har en aldrende befolkning, som betyder, at færre mennesker skal forsørge flere. Projektet ville etablere et langsigtet, grænseoverskridende samarbejde for at integrere udlændinge på arbejdsmarkedet.

Udenlandsk arbejdskraft er vigtig
Udenlandsk arbejdskraft er vigtig for Øresundsregionen. Hvis ikke erhvervslivet og den offentlige sektor bliver bedre til at integrere udenlandsk arbejdskraft på arbejdsmarkedet, kan det føre til mindre vækst i regionen. Det skyldes blandt andet, at der bliver flere ældre, som den arbejdsdygtige gruppe af indbyggere skal forsørge. For at undgå et stop i væksten ville projektet Excellence i Mångfald etablere et samarbejde mellem Sverige og Danmark omkring integration og mangfoldighed på arbejdsmarkedet. 

Guide til mangfoldighed på arbejdspladsen
Projektet ville skabe en Øresundsmodel for ledelse og inddragelse af viden om mangfoldighed på arbejdsmarkedet for i sidste ende at sikre mere udenlandsk arbejdskraft i regionen. Man arbejdede med tre dele. Første del gik ud på at uddanne såkaldte "kulturagenter", som kan lære deres kollegaer mere om mangfoldighed på arbejdspladsen. Projektet producerede også et magasin, der skal fungere som en slags lærebog for de ansatte. Se magasinet nederst på siden.

Anden del af projektet analyserede 20 danske arbejdspladser og gav dem point på en mangfoldighedsskala inspireret af det svenske arbejde med integration og mangfoldighed. Tredje del af projektet havde fokus på at udvikle en mentor-guide til vejledning for dem, der vil arbejde med mangfoldighedsudvikling af medarbejdere. Find mentorguiden nederst på denne side.

Jobdatabase forener virksomheder og udenlandsk arbejdskraft
Projektet brugte en del tid på at åbne op for en offentlig diskussion om mangfoldighedens betydning på arbejdspladsen. Flere politikere udviste interesse under projektets forløb, men der er stadig stor mulighed for at arbejde videre med spørgsmålet om mangfoldighed på arbejdsmarkedet i Øresundsregionen.

Foreningen nydansker har i kølvandet på projektet startet et nyt jobsøgningssite (www.exportjob.dk). På sitet kan virksomheder søge efter udenlandsk arbejdskraft med særlig viden om eksempelvis Indien og Kina. Samtidig kan udenlandske jobsøgende søge jobs, hvor særlig viden om lande og kulturer kræves. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har samtidig tipset arbejdssøgende i Sverige om at lægge deres CV på databasen.

Projektets rapporter

EIM - rapport

Excellens i Mångfald magasin
Magasinet er et konkret projektresultat, der indeholder konklusioner fra projekter og information om, hvordan mangfoldighed kan være en fordel for virksomheder.
Magasinet kan bruges til at uddanne medarbejdere i virksomheder om mangfoldighed på arbejdspladser.

 

EIM - guide til mentorforløb

"Guide til mentorforløb"
Mångfaldsutveckling genom mentorskap.
Mentorskap är ett effektivt verktyg för att påverka samhället och arbetsmarknaden i positiv riktning. En modell för mentorskap som metod med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har tagits fram på IKF i Malmö och en mentorsguide trycktes i mars 2012.

EIM - Værktøj til mangfoldighed

"Et procesværktøj til mangfoldighedsledelse i Øresundsregionen"
Modellen for dette procesværktøj er udviklet og testet i private såvel som offentlige arbejdspladser i Danmark og i udlandet. Formålet med processen er at lave en identifikation af nuværende holdning til mangfoldighed på en arbejdsplads og at kunne bruge denne til at udvikle mangfoldighedsarbejdet i fremtiden.

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Tomas Petersson

tomas.petersson@skane.se

+46 768 870 428

Webside:

www.excellenceimangfald.com

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Region Skåne

Projektpartnere: Foreningen Nydansker, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Projektperiode: 1. september 2011 - 30. august 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 457 524 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 228 762 EUR

Kontakt: Tomas Petersson

E-mail: tomas.petersson@skane.se

Tel: +46 768 870 428

Webside: www.excellenceimangfald.com