Projektet arbejder for at skabe bedre samarbejde mellem universitetsverdenen og det omkringliggende samfund.

En exemplarisk kunskapsregion
Øresundsregionen er fyldt med kvikke hoveder, der ved en masse om udviklingskommunikation - kommunikationen om udviklingslande. Projektet arbejder for at skabe bedre samarbejde mellem universitetsverdenen og det omkringliggende samfund for bedre at kunne profilere regionen udadtil.

Nya kluster
Projektet bygger vidare på det samarbete mellan Malmö högskola och RUC som skapades i projektet ”Institutionelt Samarbejde”. I ”En Exemplarisk Kunskapsregion” utvidgas det gränsöverskridande samarbetet inom tre forskningsområden ”Mångfald och mening”, ”Europeanization and Globalization” samt ”Communication for Development and Social Change”. Projektet har skapat två forskningskluster och ett bilateralt center för FoU, utbildning och extern rådgivning under namnet ”Örecomm”. Örecomm markerar Öresundsregionen internationellt som en stark aktör inom forskning, utveckling & utbildning i utvecklingskommunikation.

Gemensam arena för utbildning
Det har visat sig vara svårt att skapa utbildningar på masternivå på tvärs av sundet, då nationella regler och krav ställer upp hinder. Genom att tillämpa otraditionella metoder har projektet attraherat danska och svenska studenter samt positionera regionen internationellt. Konkret går metoden ut på att forskningsbaserade aktiviteter innehåller seminarieserier och utbildnings-moduler som för samman studenter, forskare från andra universitet och representanter från offentlig, privat och frivillig sektor inom de tre nämnda områdena. 

Under projektets gång har efterfrågan på att ha Örecomm som samarbetspartner ökat. Som ett resultat av projektet, är Örecomm partner i 6 olika projektet (om utvecklingskommunikation) med partners från Norden, Afrika och Asien. Utöver det har centret olika samarbeten med Unicef. Ett av samarbetena är ett trepartssamarbete mellan Örecomm (Malmö Högskola och Roskilde Universitet) och Unicefs huvudkontor i New York. Ett annat samarbete är en upphandling som Örecomm vann och som innebär att Örecomms forskare kan arbeta med tillämpa forskning och utveckling i princip alla Unicef kontor i världen.    

Rapporter

Forside-Ørecomm-publikation-2011.jpg

Fakta om projektet

Kontakt:

Marie Brobeck, RUC

Brobeck@ruc.dk

+45 46 74 33 18

Webside:

www.ruc.dk/samarbejde/internationalt-samarbejde/malmoe-university

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Roskilde Universitet

Projektpartnere: Malmö högskola

Projektperiode: 1. januar 2011 - 31. december 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 006 200 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 503 100 EUR

Kontakt: Marie Brobeck, RUC

E-mail: Brobeck@ruc.dk

Tel: +45 46 74 33 18

Webside: www.ruc.dk/samarbejde/internationalt-samarbejde/malmoe-university