Energi Öresund
Vedvarende energi fra kilder som vind, hav og sol bliver endnu vigtigere i fremtiden, end de er nu. Projektet Energi Öresund ville øge viden og kompetencer inden for energiplanlægning af vedvarende energi over Øresund, så vi i fællesskab bliver bedre til at gemme energien på den mest effektive måde.

Fælles klimaudfordring
Klimaudfordringen er et Øresundsregionalt anliggende. Hvis CO2-udslippet øges på den danske side, påvirkes klimaet på den svenske side og omvendt. Udfordringen på det globale marked med høje ambitioner i klimastrategier er et andet område, hvor der med fordel kan samarbejdes på tværs af Øresund. Men på klima- og energiområdet såvel som erhvervsudviklingsområdet er der ikke udpræget tradition for grænseoverskridende samarbejde. Projektet Energi Øresund ville skabe samarbejde mellem svenske og danske kommuner, universiteter, energiselskaber, affaldsselskaber, erhvervssammenslutninger og energikontorer med målet om at gøre Øresundsregionen til den første CO2-neutrale grænseregion i Europa.

Planlægning af energi over sundet
Gennem tre år arbejdede 15 svenske og danske partnere med strategisk energiplanlægning i Øresundsregionen. Fokus var på, hvordan vedvarende energi som eksempelvis vindenergi kan blive en del af det energisystem, vi har i dag. På den måde bliver energi både billigere og mere miljøvenlig. Projektet gennemførte flere typer af aktiviteter blandt andet inden for vindenergi, eltransport og dialog mellem bygherrer om at bygge energivenligt.

Konkret producerede projektet blandt andet retningslinjer og anbefalinger til kommuner, der skal planlægge energiforsyninger i nye byområder. De udviklede retningslinjer trækker på gode eksempler fra begge lande og udstikker anvisninger som er nyttige i begge lande.

Læs mere om retningslinjerne her eller kig på billedet herunder.

De fem retningslinjer er

Energi Øresund_retningslinjer

Projektet tilbød også besøgsture på begge af sider af Øresund. Her kunne interesserede lære mere om regionens affaldsbehandling og bæredygtig byudvikling. Samarbejdet gav partnerne mulighed for at udveksle de bedste erfaringer fra dansk og svensk side.

Vindenergi var også ét af de områder, der fik også særligt fokus i projektet. Takket være en tæt dialog mellem Malmö stad og Københavns Kommune udviklede man blandt andet en fælles vision om vindenergi i Øresund. De to kommuner har begge ambitiøse målsætninger omkring CO2-reduktion og vedvarende energi, og formuleringen af en fælles vision om vindenergi i Øresund ville ikke have kunnet finde sted, hvis indsatsen var drevet fra ét land.

Læs om andre tiltag fra projektet, eksempelvis  her.

Fortsat arbejde  
Projektet opnåede en del resultater i sin levetid, som lever videre efter projektslut. Blandt andet samlede man et netværk af kommuner, universiteter og erhvervsclustre, der fortsat vil arbejde for en fælles energiplanlægning mellem Danmark og Sverige. De politiske anbefalinger, som projektet producerede, vil Öresundskomiteens politiske udvalg for Miljø og Grøn Vækst arbejde videre med for at sikre politisk opbakning og for at skabe et samarbejde mellem den danske Energistyrelse og det svenske Boverket.

Energi Øresund - læs mere

Uddrag af rapporter

Energi Øresund Energy Futures
"Energy Futures Øresund -
Bridging the Gaps to a Greener Tomorrow"

Analyse af energipolitik og energisystemer i Øresundsregionen.

Download

Energi Øresund Energy for an integrated future
“Towards an Integrated Future: Strategies &
Opportunities for the Öresund Region”

En undersøgelse af den nuværende og fremtidige situation omkring vedvarende energi i Øresundsregionen. Rapporten er skrevet af 21 internationale studerende fra Lunds Universitet.

Download

Energi Øresund retningslinjer 
"Retningslinjer om energihensyn i nybyggeri - for kommuner i Øresundsregionen"

Øresundsregionale retningslinjer for energiforsyning og energiforbrug i nye byområder

Download

Fakta om projektet

Kontakt:

Maja Baungaard Jensen

Maja.Baungaard@oresund.lu.se

+45 61 33 00 57

Webside:

energioresund.org

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Albertslund Kommune, Amager Forbrændingen, Ballerup Kommune, Energikontoret Skåne/Kommunförbundet Skåne, Gate 21, Lunds universitet/IIEE, Kristianstads kommun, Københavns Kommune, Lunds kommun, Malmö stad, Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), Sustainable Business Hub, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet København

Projektperiode: 1. januar 2011 – 31. december 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 410 924 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 705 460 EUR

Kontakt: Maja Baungaard Jensen

E-mail: Maja.Baungaard@oresund.lu.se

Tel: +45 61 33 00 57

Webside: energioresund.org

Nysgerrig?