FoodBEST Øresund
Mad er livsvigtigt for mennesker, men også for Øresundsregionen. FoodBEST ville markedsføre Øresundsregionens arbejde med forskning og uddannelse inden for fødevarer for at lokke et europæisk samarbejde til regionen.

Mad skaber vækst
Øresundsregionen er en af Europas fremmeste regioner, når det gælder forskning og uddannelse indenfor fødevarer med verdensførende universiteter og virksomheder. Disse kompetencer er dog dårlig markedsført og kun ringe kendt blandt mennesker udenfor erhvervet. For at fremme økonomisk vækst og nye arbejdspladser i regionen er det nødvendigt, at fødevaresektoren udnyttes og tilføres viden, innovative rammer og støtte til nye initiativer. FoodBEST arbejdede for at markedsføre fødevaresektoren for at skaffe et EU-samarbejde til regionen. 

Et "KIC" i den rigtige retning
FoodBEST Øresund var det første initiativ inden for fødevaresektoren i Øresundsregionen, der samlede alle væsentlige aktører og gik ud som én samlet region for at tiltrække ét nyt forsknings-, innovations- og uddannelsespartnerskab om fødevarer, en såkaldt Food KIC. En KIC udbydes af EU og placeres i regionerne med særlige ekspertise inden for en given sektor. Tanken var, at en sådan Food KIC kunne fungere som en helt afgørende løftestang i arbejdet med at markedsføre regionens fødevaresektor.

Der blev gennemført et intenst og fokuseret forløb på lobbyisme. Projektet opnåede opbakning fra svenske og danske politikere. Ligeledes blev der oprettet tæt kontakt til EU-kommissionen og Europaparlamentet. Derudover til lobbyorienterede organisationer (eksempelvis creoDK og Region Skånes Europa-repræsentation) og erhvervslivets intereseorganisationer (Livsmedelsföretagen, Dansk Industri, FoodDrink Europe).

Fase II
FoodBEST Øresunds initiativer fortsatte i Foodbest Øresund Fase II, da der ikke faldt afgørelse om Food KIC i EU-regi. Læs mere om projektet her.

Mere om FoodBEST Øresund

Foodbest - redefining the foodsector 

Rapport: "Redefining the Food Sector"
Et studie af fødevaresektoren i Øresundsregionen.

Fakta om projektet

Kontakt:

Maria Olofsdotter

mo@oresundfood.org

+45 33 34 34 70

Webside:

www.foodbest.eu

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Roskilde Universitet

Projektpartnere: Levnedsmiddelcentret (Samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet), Skånes Livsmedelakademi, Lunds Universitet, Københavns Universitet.

Projektperiode: 1 maj 2010 - 30 april 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 400 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 700 000 EUR

Kontakt: Maria Olofsdotter

E-mail: mo@oresundfood.org

Tel: +45 33 34 34 70

Webside: www.foodbest.eu