Foodbest Øresund Fase II
Projektet Foodbest var et dansk-svensk samarbejde indenfor innovation i fødevarebranchen. Projektet har skabt mere synlighed om den store ekspertise inden for fødevarer, der findes i regionen. Ved at fortsætte samarbejdet i Foodbest Øresund Fase II er forskere og storindustri fra hele Europa kommet til kredsen af samarbejdspartnere.

Dansk-svensk samarbejde skaber europæisk synlighed

Et væsentligt resultat af projektet er etableringen af samarbejde mellem danske og svenske universiteter og forskningsinstitutioner indenfor fødevarebranchen. Dette er det første skridt mod en skandinavisk fødevareklynge.

Partnerskabet har deltaget på adskillige internationale konferencer og synliggjort svensk-danske spidskompetencer og viden på fødevareområdet. Resultatet af den øgede synlighed er etableringen af samarbejde mellem universiteter og industri på europæisk plan og danner grundlag for en europæisk platform til forskning og innovation på fødevareområdet.  

Et resultat af samarbejdet med industrien er identificering af faglige ekspertområder og dialog om fremtidens fødevareproduktion og distribution – på europæisk plan.

Fælles forretningsmuligheder

Samarbejdet mellem nøgleaktører indenfor fødevare forskning i Sverige og Danmark har bidraget til øget synlighed af skandinaviske kompetencer og ekspertise på dette område – men også områder hvor vi skal blive bedre. Helt konkret har projektet afklaret, hvilke forudsætninger der skal til for at flere små og mellemstore virksomheder vil deltage i forskning og innovation indenfor fødevarer.

Et resultat af projektet er identifikationen af 31 dansk-svenske Business Opportunity Areas og et fælles europæisk katalog ”Foodbest catalogue of business opportunity areas”, der omfatter hele værdikæden indenfor fødevarer, lige fra landbrugsproduktionen, til logistik, materialer og energiforbrug. Det er indsatsområder, som skal styrkes, hvis vi i fremtiden skal skabe innovation indenfor fødevarer.

Læs mere om emnet ved projektet ”REKS

Foodbest Øresund Fase II er en overbygning på projektet Foodbest Øresund.

Fakta om projektet

Kontakt:

Jacob Juul Gade

jacob.juul_gade@luopen.lu.se

+46 760 24 10 45

Webside:

www.foodbest.eu

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Københavns Universitet, Foodbest Fællessekretariat (KU), Aalborg Universitet (København), Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden, Region Skåne, Biopeople

Projektperiode: 1. okt 2011 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 391 556 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 195 778 EUR

Kontakt: Jacob Juul Gade

E-mail: jacob.juul_gade@luopen.lu.se

Tel: +46 760 24 10 45

Webside: www.foodbest.eu