Governance of the Sound of Science arbejdede for at gøre regionen til verdens bedste inden for forskning i materialevidenskab.

Governance of the Sound of Science
Fra rustfrit stål til aluminiumslegeringer. Med byggeriet af de to højborge inden for materialeforskning, ESS og MAX IV, har Øresundsregionen gode muligheder for at blive verdens førende region inden for forskning i materialevidenskab. For at sikre en førsteplads arbejdede Governance of the Sound of Science for at styrke delingen af ny og innovativ viden mellem virksomheder og forskningsanlæg.

”The region is alive with the sound of science”
Forskning skaber vækst, mener mange. Innovativ forskning kræver imidlertid samarbejde mellem virksomheder og forskningsanlæg med udveksling af viden og nye idéer. Hvis Øresundsregionen bliver bedre til at forske innovativt, har vi gode muligheder for at blive verdens førende inden for det materialevidenskabelige område. Mulighederne er særligt store på grund af etableringen af de massive forskningsenheder ESS og MAX IV.

For at gøre regionen bedre til innovativ forskning og øge vores chancer for at blive verdens bedste inden for forskning i materialevidenskab arbejdede projektet Governance of the Sound of Silence arbejdet med at videreudvikle samarbejdet mellem virksomheder og forskning.

Innovation opstår gennem samarbejde
Projektet arrangerede netværksaktiviteter inden for to strategisk vigtige områder: Materialer & Nano og Klima & Energi. Derudover arbejdede man på at analysere og fremme netværk for People in Motion - Et internationalt attraktiv region. Konkret var der samarbejde mellem projekterne Nano Connect Scandinavia og Øresund Materials Innovation Community.

Idéen lever videre…
Innovation inden for materialevidenskaben skal fortsat øges, hvis Øresundsregionen vil være nummer et i verden inden for forskning i materialevidenskab. Selvom projektet afsluttedes, arbejdede man videre med idéen om netværk og samarbejde i projektet Nano Connect Scandinavia. Læs mere om projektet her.

3D-film om byggeriet af MAX IV og ESS

Fakta om projektet

Kontakt:

Lunds universitet

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Roskilde Universitet

Projektperiode: 1. februar 2010 - 1. marts 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 110 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 45 355 EUR

Kontakt: Lunds universitet