Koordinering af togforbindelse over Femern Bælt kan give hurtig og bæredygtig forbindelse mellem Hamborg og Øresundsregionen – og sikre lokal tilgængelighed.

Grøn STRING Transportkorridor
Hamborg, Schleswig-Holsten, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns kommune og Region Skåne har gennem flere år arbejdet på at øge integrationen og samarbejdet i Femern Bælt-området. Med Femern Bælt-forbindelsen i kikkerten er det oplagt at samarbejde om transport og infrastruktur. Green STRING Corridor har sat fokus på at skabe balance mellem bæredygtig udvikling og behovet for øget mobilitet for varer og personer.

Koordinering og samarbejde – en forudsætning for øget mobilitet

Selvom Øresundsregionen ligger i den nordlige udkant af Europa, distribuerer virksomheder i regionen et enormt antal varer og tjenesteydelser til resten af Europa. Og den kommende Femern Bælt-forbindelse giver nye muligheder for hurtig forbindelse mellem Øresundsregionen og Hamborg. Med større transportbehov og -muligheder er der også brug for øget fokus på grøn og bæredygtig transport.

Projektet har arbejdet med tre faglige temaer;

  1. Hvordan kan en grøn transportkorridor udvikles mellem Øresund og Hamborg?
  2. Hvordan kan transport- og logistikerhvervet udnytte forbedret tilgængelighed i transportkorridoren?
  3. Hvordan kan et sammenhængende togsystem mellem Øresund og Hamborg udvikles?

Gennem disse tre temaer har projektet sat fokus på udfordringer og forudsætninger for en sammenhængende og grøn transportkorridor mellem Øresundsregionen og til Hamburg. Blandt andet har 30 repræsentanter fra fremstillings-, transport- og terminalvirksomheder, deltaget i diskussioner om udvikling af transportløsninger, som kombinerer vej- og banetransport og dermed reducerer miljøbelastningen.

Et væsentligt resultat af projektet er 17 analyser, der har givet ny viden om udfordringer og muligheder inden for transportområdet. Blandt andet har analyserne sat fokus på etablering af klyngesamarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner indenfor transport og logistik. De fælles analyser har også synliggjort manglende fælles planer for den sammenhængende transportkorridor, og manglende myndighedssamarbejde og koordinering omkring en fremtidig togforbindelse. Partnerne har også brugt analyserne til at diskutere behovet for lokal tilgængelighed og samtidig se transportkorridoren i større europæisk perspektiv til når Femern Bælt-forbindelsen kommer.

Regional planlægning med europæisk betydning

Analyserne har også bidraget til at italesætte behovet for myndighedssamarbejde mellem nationale trafikmyndigheder. Analyserne viser tydeligt, at der mangler konkrete initiativer til at koordinere tog-forbindelser og lokalt tilgængelige regionale forbindelser. Derfor har partnerne bragt repræsentanter fra nationale trafikmyndigheder og private togoperatører sammen for at diskutere udfordringerne ved en fremtidig grænseoverskridende togforbindelse.

Det grænseoverskridende samarbejde i Green STRING Corridor har sat fokus på det større perspektiv i Femern Bælt-forbindelsen overfor regionale planmyndigheder og nationale politikere. Projektet har synliggjort trafikkorridorens betydning i europæisk sammenhæng og understreget vigtigheden af at arbejde sammen på tværs af landegrænser i stedet for snævert nationalt fokus.

Du kan læse mere om projektet i slutrapporten – eller se filmen.

Se film 

  

Læs mere

 

 

Læs projektets slutrapport.

 

 

 

 

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Leif Gjesing Hansen

lgi@regionsjaelland.dk

+45 57 87 57 58

Webside:

www.stringcorridor.org

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Region Sjælland

Projektpartnere: Region Skåne, Region Hovedstaden, Helsingborg Stad, Lund Kommun, Malmö Stad, Københavns Kommune, Køge Kommune, Lund Universitet, Roskilde Universitet, Trafikverket

Projektperiode: 1. december 2011 - 30. november 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 787 447 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 393 723 EUR

Kontakt: Leif Gjesing Hansen

E-mail: lgi@regionsjaelland.dk

Tel: +45 57 87 57 58

Webside: www.stringcorridor.org