HH Fjärrvärme
En fælles fjernvarmeledning over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg kan sikre konkurrencedygtige priser til kunderne, udnytte ressourcerne bedre og reducere CO2-udslippet. Men er det teknisk muligt? Partnerne bag projekt HH Fjärrvärme har undersøgt forudsætningerne for en fjernvarmeforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg; teknisk, miljømæssig, juridisk og økonomisk. Læs mere om deres resultat.

Ingen tekniske eller juridiske hindringer for en fælles fjernvarmeledning over Øresund

Fjernvarmeselskaberne Öresundskraft og Forsyning Helsingør har siden 1990’erne drøftet mulighederne for samarbejde om en fælles ledning over Øresund. Ide senere år er det blevet mere aktuelt med stigende energipriser og øget fokus på miljøet.

Resultatet af projektet er en analyse af fire forudsætninger for at kunne gennemføre en fælles fjernvarmeledning. Analysen viser, at det er teknisk komplekst men muligt at lægge en ledning tværs over Øresund. Ved etablering af ledningen skal man tage hensyn til skibstrafikken, som ikke må påvirkes markant. Men med den foreslåede metode kan det lade sig gøre. En etablering af en fælles ledning vil heller ikke påvirke naturen i det udvalgte område. På længere sigt, vil primærressourcerne udnyttes mere effektivt og der kan blive tale om en mindskning af CO2-udslippet.

Økonomi skaber udfordringer

At etablere samarbejde mellem to fjernvarmeselskaber betyder, at der skal tages hensyn til flere juridiske forhold omkring ejerskab og selskabsform, men projektets analyse viser tydeligt, at der heller ikke er juridiske forhindringer.

Økonomien viser sig derimod at være det område, der skaber flest udfordringer. Investeringsomkostningen opvejes af mindre produktionsomkostninger, da produktionskapaciteten kan udnyttes mere effektivt ved at man kan dele fjernvarme mellem Helsingør og Helsingborg. De økonomiske beregninger fra projektet viser, at det kun vil være økonomisk rentabelt at etablere den fælles ledning, hvis Forsyning Helsingør bibeholder deres kraftværk som et naturgasfyret værk. Hvis de skal investere i en konvertering til at fyre med flis bliver den samlede investering for stor. For at Forsyning Helsingør kan tilgodese et stigende varmebehov hos deres kunder, er de dog nødt til at konvertere til flis fyret værk.

Samarbejdet på pause

Grænseproblematikken er synlig i forbindelse med de økonomiske betragtninger. Ifølge varmeforsyningsloven i Danmark skal danske værker påvise samfundsøkonomisk gevinst for danske medborgere for at kunne gennemføre en investering. Og da ingen af projektets scenarier kan påvise dette, på trods af miljømæssige fordele, bliver konklusionen på samarbejdet, at etableringen af den fælles fjernvarmeledning sættes på pause.

Partnerskabet har fået stort udbytte af samarbejdet. De har fået gennemført en analyse af mulighederne for en fælles fjernvarmeledning, som de igennem flere år har drøftet muligheden for. Selvom konklusionen indtil videre er negativ, ved partnerne nu hvilke udfordringer de står overfor, og hvad der skal til for at den fælles vision kan lykkes.

Projektet viser tydeligt, at forskellige regler og love i Danmark og Sverige bremser etableringen af miljømæssigt fordelagtige løsninger. Men partnerne fortsætter deres samarbejde. Hvis økonomiske beregninger viser nye potentialer, eller hvis det danske varmemarked eller lovgivning ændres, er det stadig muligt med en fælles fjernvarmeledning over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg.

Læs den komplette rapport her

 HH-Fjärrvärme_forside-rapport.jpg

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Johan Winberg

johan.winberg@oresundskraft.se

+46 42 49 037 95

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Öresundskraft Kraft och Värme AB

Projektpartnere: Forsyning Helsingør

Projektperiode: 1. januar 2012 – 31. marts 2014 [Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 321 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 160 500 EUR

Kontakt: Johan Winberg

E-mail: johan.winberg@oresundskraft.se

Tel: +46 42 49 037 95