Hjertesygdomme, forebyggelse og behandling rundt om Øresund
Öresundsregionen har en lång och stolt tradition av forskning om kardiovaskulära sjukdomar. Nyckeln till framgångsrika forskningsresultat är bland annat goda forskningsmiljöer, väldokumenterade register över sjukdomstecken, inläggningar och mortalitet. Projektet har bildat ett gränsöverskridande samarbete som utnyttjar kompetenserna och fördelarna med att producera banbrytande Öresundsregional forskning med både hög vetenskaplig och samhällelig betydelse.

IT-infrastruktur
Projektets övergripande mål är att formalisera och utveckla kardivaskulärforskning genom samarbete tvärs över gränsregionen. Ett sådant samarbete möjliggör större forskningsprojekt. Genom att skapa en bestående IT-infrastruktur kan vetenskapliga utmaningar lösas både med avseende på att få medicinsk industri att investera i området och dels med avseende på att lösa uppgifter som har ett samhälleligt perspektiv och intresse.

Öresundsregionalt patientunderlag
Genom att utnyttja redan existerande svenska och danska databaser och lägga samman dessa, har projektet fått tillgång till data som har resulterat i att svenska och danska forskare tillsammans har publicerat ca 30 vetenskapliga artiklar i tidsskrifter, och deltagit i utveckling av europeiska riktningslinjer för behandling av hypertoni (högt blodtryck). Ett annat resultat projektet har kommit fram till är att genom att avläsa EKG på ett nytt sätt kan det användas för att förutsäga när den optimala tidpunkten för hjärtklaffsoperation är.    

Fakta om projektet

Projektleder:

Lars Køber

Lars.Koeber@regionh.dk

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Rigshospitalet

Projektpartnere: Skånes universitetssjukhus, Glostrup Universitetshospital och Københavns Universitetshospital Bispebjerg.

Projektperiode: 1 januari 2011 - 31 december 2013

Projektets samlede budget: 3 878 714 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 1 939 360 EUR

Projektleder: Lars Køber

E-mail: Lars.Koeber@regionh.dk

Projektnyheter