IBU-projektet fik gennemført en unik fælles ekspertundersøgelse med fokus på by- og infrastrukturudvikling i Øresundsregionen.

IBU – Øresund, Infrastruktur og byudvikling
Rækker af bilkøer på Øresundsbroen og endnu længere ventetider på togene end i dag. Det kan blive fremtiden i en region med flere mennesker og et ønske om fortsat integration over Øresund. Infrastrukturen i regionen skal derfor udvikles. Projektet IBU-Øresund var det hidtil største Interreg-projekt i Øresundsregionen med over 28 aktører, der arbejdede med planlægning af infrastruktur- og byplanlægning.

Flere folk kræver forandringer
Øresundsregionens gode tilgængelighed er en styrke og en nødvendighed i en region med fokus på samarbejde på tværs af Sundet. Men en stadig voksende befolkning betyder et fremtidigt pres på blandt andet jernbanenettet, Øresundsbroen og Københavns Lufthavn. Byerne skal samtidig udvikles, da attraktive områder, hvor folk vil bo og leve, er afgørende for regionens fremtid. Derfor skal vi udvikle infrastrukturen og finde nye løsninger, der kan imødekomme regionens fremtidige udfordringer.

Formålet med projektet IBU - Øresund, Infrastruktur og byudvikling var at skabe en ny videnbase til gavn for både øresundsregionale og nationale aktører i Danmark og Sverige og dermed synliggøre, hvilke fremtidige udfordringer regionen står over for, og hvilke muligheder en øget integration over Sundet vil medføre.

Unik ekspertundersøgelse
Gennem IBU-projektet fik Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland i samarbejde med de andre partnere gennemført en unik fælles ekspertundersøgelse med fokus på by- og infrastrukturudvikling i Øresundsregionen. Således undersøgte man de fremtidige udfordringer, som regionen står over for, og hvilke muligheder der er for at agere i forhold til disse udfordringer.

IBU-projektet fik under projektperioden en del politisk opmærksomhed. I samarbejde med bla. Öresundskomiteen fik man i 2009 et møde i stand i Malmø med Folketingets Trafikudvalg og Trafikutskottet i Riksdagen. Formålet med mødet var at komme nærmere på trafikpolitikken i Danmark og Sverige. 20 politikere fra Rigsdagen og Folketinget mødtes.

Gode råd til fremtidig udvikling
I en Øresundsregion med en stigende befolkning og et ønske om fremtidig vækst, er et evigt fokus på infrastruktur og byplanlægning essentielt. Med anbefalingerne fra IBU-Øresund har man i Øresundsregionen nu rig mulighed for at udvikle infrastrukturen, så vi imødekommer fremtidens udfordringer.

Læs konklusioner fra IBU-Øresund ved at klikke på billedet eller ved at downloade projektets slutrapport fra højre kolonne.

Konklusioner

 IBU ØRESUND_konklusioner_ren

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Tine Utzon-Frank

tine.utzon-frank@skane.se

+46 40 675 3239

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Region Skåne

Projektpartnere: Landskrona kommun, Lunds kommun, Kristianstads kommun, SöSK, Banverket, Trafikverket, Vellinge kommune, Hässleholms kommun, Helsingborgs stad, Malmö stad, Eslövs kommun, Kävlinge kommun, Region Skåne, Länsstyrelsen, Staffanstorps kommun, Skånetrafiken, Holbæk kommune, Ballerup Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Frederikssunds Kommune, Allerød Kommune, Vestegnssamarbejdet, Region Hovedstaden, Fonden Fermern Bælt Forum, Region Sjælland, Kalundborg Kommune, Helsingør Kommune, Vordingborg Kommune og Køge Kommune

Projektperiode: 1. juli 2008 – 31. marts 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 838 578 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 917 240 EUR

Kontakt: Tine Utzon-Frank

E-mail: tine.utzon-frank@skane.se

Tel: +46 40 675 3239

IBU – Øresund, Infrastruktur og byudvikling
IBU-Öresunds slutrapport

 IBU slutrapport

 

Efter 3 års arbejde er IBU klar med en slutrapport, som sammenfatter delprojekternes resultater.

Læs den her.