INDEX: Education Program
Som barn - og voksen - kan det være svært at forstå store, globale, regionale og lokale problemstillinger. Integration af samfundsmæssige problemstillinger i undervisningen er en daglig udfordring for lærere i folkeskolen og gymnasiet. Derfor har Projektet Index: Education Program udviklet et fælles uddannelseskoncept, der gør lærere i stand til at integrere det enkelte barns behov for meningsfuld læring i forløb om bæredygtig udvikling og globale udfordringer.

Vi skal lære at designe løsninger på fremtidens globale udfordringer

Resultatet af projektet er etableringen af en kompetencegivende efteruddannelse til lærere i grundskoler og ungdomsuddannelser i Øresundsregionen indenfor det faglige område ”Design to Improve Life”. I den type undervisning udvikler eleverne kompetencer i innovation og entreprenørskab og styrker deres evne til at finde nye løsninger, der kan forbedre livet for mennesker. Læs mere her.

Over 100 lærere har gennemført diplomuddannelsen, cirka 20 skoler har et ”Design to Improve Life”-certificeret lærerteam, og de certificerede lærere har gennem projektet undervist 3000-4000 elever på grundskole og gymnasieniveau i Øresundsregionen.

Et andet væsentligt resultat af projektet er udbud af nye uddannelser og fag. På INDEX: Design to Improve Life og Akademiet udbydes nu følgende:

  1. 5-dages forløb for undervisere og elever
  2. 4-dages forløb for universitetsstuderende
  3. 1-4 ugers Summercamp for studerende ved universiteter

Du kan også tage et 1-2 dages introduktionskursus. Derudover er Design to Improve Life nu integreret i faget ”Globale Utmaninger” på Malmø Høgskola og UCC udbyder kurset ”Design to Improve Life Education – en introduktion” og du kan læse mere om det i UCCs kursus katalog på side 156.

Eleverne engageres på en ny måde

Projektet har skabt netværk og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser og mellem lærere fra folkeskoler og gymnasier. Eksempelvis har de danske lærere fået inspiration fra de svenske læreres tilgang til læring: at være mere åben for nye metoder. Derudover har projektets metoder også bredt sig ud over projektet, hvor over 900 lærere og 21.000 elever har arbejdet med metoderne.

Projektet har bidraget til den stadige udvikling af uddannelsessystemet med konkrete metoder til, hvordan vi underviser fremtidens generationer i at forstå globale problemstillinger og giver dem redskaber til at arbejde med kreative løsninger. Blandt andet har de deltagende elever har lært ”at tænke ud af boksen” for at finde løsninger på større globale problemer som for eksempel kriminalitet eller mangel på drikkevand. Eleverne har testet deres evne til at tænke kreativt og innovativt men også til at anvende flere fagligheder inden for ét fag.

Du kan læse mere om procesredskabet ”Kompasset” her.

Nyskabende uddannelse knap

Video

Design to Improve Life Education (Dansk version) from INDEX: Design to Improve Life® on Vimeo.

Fakta om projektet

Kontakt:

Kigge Hvid

kh@designtoimprovelife.dk

Webside:

www.designtoimprovelifeeducation.dk

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Index: Design to improve life

Projektpartnere: Malmö Högskola, Sønderbro Skole, Østervangsskolen, Linnéskolan, Hermodsdalsskolan, Erhvervsskolen Nordsjælland, Roskilde Katedralskole, Latinskolan, Mediegymnasiet, Malmö Stad

Deltagande partners utan medfinansiering är:
Syddansk Universitet, Fosie Stadsdelsförvaltning, Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsförvaltning, Undervisningsministeriet, Københavns Kommune

Projektperiode: 1. november 2010 - 30 april 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 888 394 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 944 197 EUR

Kontakt: Kigge Hvid

E-mail: kh@designtoimprovelife.dk

Webside: www.designtoimprovelifeeducation.dk