Institutionelt samarbejde mellem Malmö högskola og Roskilde Universitet
Svenske og danske forskere bør have tæt kontakt. Det mente projektet Institutionelt samarbejde mellem Malmö högskola og Roskilde Universitet, som arbejdede for at gøre samarbejdet mellem Malmö Högskola og Roskilde Universitet så udbytterigt som muligt.

Samarbejde mellem universiteter
Øresundsregionen integreres løbende, blandt andet politisk og ved hjælp af Interreg-projekter. Men i en region som integreres, bør universiteterne være med til at præge udviklingen af regionen. Det mente projektet Institutionelt samarbejde mellem Malmö högskola og Roskilde Universitet. Projektet ville derfor videreudvikle samarbejdet mellem Malmö Högskola og Roskilde Universitet inden for uddannelse, forskning og administration og gøre samarbejdet mere formaliseret end hidtil.

Møder, seminarier og workshops
Projektet arrangerede en række forskellige aktiviteter som møder, seminarier og workshops inden for fire områder.

Aktivitet 1 – Udbyggelse af forskningssamarbejde
Aktivitet 2 – Fælles uddannelsesaktiviteter
Aktivitet 3 – Samarbejde omkring forskeruddannelse
Aktivitet 4 – Udveksling af administrativt personale

Aktiviteterne virkede som en slags forsøgsordning, der skulle klargøre, om samarbejdet inden for disse områder kunne formaliseres og forbedres. Ved hjælp af disse aktiviteter fandt projektet frem til områder, hvor man kunne forbedre samarbejdet mellem de to læreanstalter.

Arbejdet resulterede blandt andet i udviklingen af en strategi for uddannelsessamarbejdet, som sikrer, at der kan arrangeres fælles studieforløb mellem læreranstalterne, uden at det skaber "missmatch" mellem studieplaner. Projektet resulterede også i, at mange nye aktiviteter omkring eksempelvis rekruttering af internationale studerende kom til. Se blandt andet rapporten i bunden af siden.

To nye projekter 
Projektet har udviklet sig til to nye Interreg IV A-projekter, der bygger oven på den kundskab og de kontakter, der etableredes i projektet: "Caresam" og "En exemplarisk kunskapsregion". CareSam fokuserer på at opbygge et netværk inden for innovation og ældreomsorg. En exemplarisk kunskapsregion har fokus på at udvikle samarbejdet inden for universiteterne yderligere. 

Information til studerende

Institutionelt samarbejde mellem Malmö högskola og Roskilde Universitetscenter rapport 

Folder: "Internationaliser din uddannelse i Danmark eller Sverige - Bygg din egen bro till den globala arbetsmarknaden"

Fakta om projektet

Kontakt:

Marie Brobeck

brobeck@ruc.dk

+45 46 74 33 18

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Roskilde Universitet (RUC)

Projektpartnere: Malmö Högskola (Mah)

Projektperiode: 1. september 2008 – 31. december 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 271 990 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 135 995 EUR

Kontakt: Marie Brobeck

E-mail: brobeck@ruc.dk

Tel: +45 46 74 33 18