Projektet ville skabe en fælles Øresundsregional byggebranche, hvor offentlige og private aktører kunne agere tværs over grænserne.

Integrering mellem Bæredygtige Byggeprocesser - med anvendelse af informations- och kommunikationsteknologi
Byggebrancherne i Danmark og Sverige har svært ved at arbejde sammen på grund af forskellige regler og metoder. Projektet ville skabe og dele mere viden om, hvordan byggebrancherne kunne samarbejde over Øresund.

Byggebrancher uden kontakt med hinanden
Øresundsregionens byggebrancher ligner hinanden meget. Forskellige traditioner, strukturer og nationale normer betyder imidlertid, at der i dag ikke findes en fælles Øresundsregional byggebranche. Situationen betyder, at virksomheder som Skanska trækker sig ud af den danske byggebranche. Derudover har situationen ført til, at fremstillingen af produkter flyttes fra regionen og at bestillinger af jobs over Sundet er stort set ikke-eksisterende. Projektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser – med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi ville skabe en fælles Øresundsregional byggebranche, hvor offentlige og private aktører kunne agere tværs over grænserne.

Projekt ville skabe klarhed
Projektet ville skabe klarhed over forskellene mellem de forskellige byggebrancher i Danmark og Sverige. Derfor snakkede man med arkitekter, ingeniører, entreprenører og softwarevirksomheder fra begge sider af Øresund og lavede en samling af disse interviews, som kan findes nedenfor.

Projektet analyserede og sammenlignede også nationale krav om eksempelvis energiforbrug, som blev udgivet. Se anbefalingerne nederst på siden. Derudover forsøgte man at afhjælpe konkrete problemer i byggebrancherne. Eksempelvis udviklede man kommercielle software-produkter til kontrol af tilgængelighed for handicappede, der beskriver arealbehov for kørestolsbrugere.

Flere ydelser fra Danmark til Sverige
Projektet fik betydning for udvekslingen af ydelser og information mellem Danmark og Sverige. Interessen for salg af danske ydelser til Sverige steg under projektet, da den svenske byggesektor i mindre grad blev påvirket af finanskrisen end den danske. Projektet gjorde det derudover lettere at øge handlen på tværs af Øresund gennem adgang til oversigter over svenske og danske regler og arbejdsmetoder inden for blandt andet energiforbrug. Materialet blev gjort tilgængeligt på www.bygbygg.org, som har haft mere end 500 besøgende siden hjemmesiden blev lanceret for danske brugere i september 2012.

Projektets arbejde sluttede i september 2012, men resultaterne og den indsamlede viden ligger stadig på hjemmesiden og er tilgængelig for byggebrancherne i Danmark og Sverige.

Rapporter

 Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser interview    Integrering af bæredygtige byggeprocesser vejledning  INtegrering mellem bæredygtige byggeprocesser tilgængelighed

1. Interviewundersøgelse                2. Byggevejledninger               3. Tilgængelighed

Fakta om projektet

Kontakt:

Jan Karlshöj

jak@byg.dtu.dk

+45 45 25 17 11

Webside:

www.baerebyg.org

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Danmarks Tekniske Universitet

Projektpartnere: Lunds universitet og Statens Byggeforskningsinstitut

Projektperiode: 17. september 2009 - 16. september 2012 [Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 735 032 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 867 516 EUR

Kontakt: Jan Karlshöj

E-mail: jak@byg.dtu.dk

Tel: +45 45 25 17 11

Webside: www.baerebyg.org

Nyhedsbrev
Læs "Integrering mellem bæredygtige byggeprocessers" nyhedsbreve (html eller pdf).