Job og kompetencer i Øresundsregionen
Hvordan sikrer vi, at danske virksomheder ikke mangler arbejdskraft, når der er ledige hænder i Skåne? Og kan vi sørge for, at befolkningens kompetencer matcher erhvervslivets stigende krav? Projektet Job og kompetencer i Øresundsregionen så fremad. Med udviklingen af tre forskellige redskaber skabte de et unikt overblik over arbejdsmarkedssituationen i Ørestadsregionen.

Bedre beskæftigelse kræver bedre viden
Øresundsregionen kommer i fremtiden til at mangle mere kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal sikre stadig vækst og udvikling. Mens udbuddet af arbejdskraft falder i Østdanmark, vil det stige i Skåne. Det er derfor oplagt at sikre uddannelsesmuligheder og at udvikle et dynamisk arbejdsmarked på tværs af regionen. På den måde gør man brug af studiepladser og arbejdskraft, hvor der er behov.

En sådan fremtid kræver dog, at både virksomheder, uddannel­sesinstitutioner, jobcentre og borgere har adgang til viden om arbejdsmarkedssituationen. Derfor arbejdede projekt Job og kompetencer fra 2008 for at skabe viden arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet i fremtidens Øresundsregion.

Nyt og unikt overblik
Projektet fulgte og analyserede for­andringerne på arbejdsmarkedet i Øresundsregionen fra 2008 til 2011. Med udvikling af det særlige redskab Øresundsbalancen er det nu muligt at få overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel på 270 stillingskategorier fra hele Øresundsregionen. Samtidig satte projektet med værktøjet Øresundsprognosen fokus på de ubalancer på arbejdsmarkedet, der kan komme frem til 2020. Projektets aktiviteter skabte tilsammen et nyt og unikt overblik over ar­bejdsmarkedet i Øresundsregionen.

Flere skal i beskæftigelse på tværs af Øresund
Projektets mål for fremtiden var, at flere danskere og svenskere drager på tværs af Øresund for at finde job eller uddannelse, så der skabes et mere dynamisk arbejdsmarked og studiemiljø i regionen. Projektet Job og uddannelse blev en selvstændig fortsættelse af Job og kompetencer. Projektet skal udbrede den indsamlede viden, så borgere med forskellige uddannelser, faglige kompetencer og praktisk erfaring kan få del i ledige jobs og studiepladser på den anden side af Øresund.

 Læs mere om job og uddannelse

 Info-folder om projektet

 Job og kompetencer rapport

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Københavns Kommune

Webside:

www.jobuddannelse.net

Delprogram: Oresund

Lead Partner: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Projektpartnere: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Københavns Kommune og Arbetsformedlingen i Sverige

Projektperiode: 16. juni 2008 – 1. juni 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 221 446 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 596 565 EUR

Kontakt: Københavns Kommune

Webside: www.jobuddannelse.net