Hvordan får kommuner ny viden om klimaindsatser hurtigt og uden store omkostninger? Svaret er Klima Sundet; et gratis netværk mellem kommuner i Øresundsregionen.

KlimaSundet
Hvordan får kommuner ny viden om klimaindsatser hurtigt og uden store omkostninger? Svaret er KlimaSundet; et gratis netværk mellem kommuner i Øresundsregionen. I KlimaSundet delte man ny viden og erfaringer om arbejdet med klimaemner på tværs af kommune- og landegrænser.

Netværk spreder de bedste klimaløsninger
Klima er et emne, som står højt på den politiske dagsorden i Øresundsregionens kommuner. Mange kommuner har erfaringer med klima- og energitiltag inden for mindst ét felt, men ofte kender kommunerne ikke til klimaindsatser i andre kommuner på tværs af Øresund. Projektet KlimaSundet arbejdede for at skabe et permanent netværk mellem kommunerne og øge kendskabet til hinandens klimaaktiviteter. Tanken var, at netværket skulle inspirere og motivere til at udbrede de bedste klimaløsninger i så mange kommuner som muligt.

Workshops øger viden
KlimaSundet styrkede det samlede klimaarbejde i Øresundsregionen gennem 5 workshops. 80 kommuner var inviteret, og omkring 40 deltog til dage med videndeling og erfaringsudveksling for at øge viden og kendskabet til hinandens klimaaktiviteter.

Læs mere om de forskellige workshops her.

Mulighed for netværksdeling
Oversvømmelser i hele regionen på grund af massivt regnvejr som i 2011 er blot én af de miljøudfordringer, Øresundsregionen fortsat står over for. Deling af viden om de bedste klimaløsninger er derfor stadig af altafgørende betydning for at sikre en fremgangsrig Øresundsregion. Projektet KlimaSundet skabte et netværk, hvor en sådan vidensdeling er mulig.

Video

Fakta om projektet

Kontakt:

Karen Marie Pagh Nielsen

kmn55@helsingor.dk

+45 49 28 25 61

Webside:

klimasundet.net

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Helsingør Kommune

Projektpartnere: Helsingborgs stad og Aalborg Universitet København

Projektperiode: 1. september 2010 - 30. juni 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 158 643 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 58 165 EUR

Kontakt: Karen Marie Pagh Nielsen

E-mail: kmn55@helsingor.dk

Tel: +45 49 28 25 61

Webside: klimasundet.net