Kompetenscentrum för Evakueringssäkerhet i Öresundsregionen (KESØ)
Når det brænder, reagerer mennesker efter samme instinkter, ligegyldigt om de taler dansk eller svensk. Danmark og Sverige har dog vidt forskellige evakueringsstrategier - også indbyrdes. Det kan skabe forvirring, hvis en dansker eksempelvis befinder sig i Gøteborg. Projektet KESØ ville finde ud af, hvilke evakueringsstrategier, der er de bedste og derfor bør anvendes i Øresundsregionen.

Usikker brandsikkerhed
Tusinder af mennesker pendler hver dag for at arbejde på den anden side af Øresund. En hverdag, der ofte foregår i toge, igennem tuneller og i store bygninger. Evakueringsstrategierne er imidlertid helt forskellige alt efter, om pendlerne befinder sig i Danmark eller Sverige, men også fra by til by. Eksempelvis kan alarmer lyde helt forskelligt og markeringer for nødudgange ikke ligne hinanden. Tvivl om, hvordan man forholder sig i nødssituationer kan betyde forskellen mellem liv og død. Derfor ville projektet KESØ finde ud af, hvilke evkaueringsstrategier, der er de bedste og derfor bør anvendes i Øresundsregionen.

En sikrere Øresundsregion
KESØ-projektet var et samarbejde mellem DTU og LU inden for brandevakuering. Fokus var især på de områder, hvor der mangler viden i regionen, nemlig højhuse og tuneller. Samtidig havde projektet fokus på de grupper, der ofte forbigås i nødsituationer, børn og personer med funktionsnedsætning.

Der blev gennemført tre store forsøg med børn, tre med mennesker med funktionsnedsættelser, to forsøg med evakueringer i tuneller og ét forsøg, der skal gennemføres senere. Ud af forsøgene kunne projektet hente viden om børns hastighed i nødstilfælde, tætheden mellem pædagog og barn og evakueringstid for personer med funktionsnedsættelse. Derudover kom projektet med anbefalinger omkring brandsikkerhed, som er blevet spredt på forskellige møder og seminarier. KESØ-projektet udviklede desuden en virtual reality-model over et brændende højhus. Virtual reality-modellen skulle bruges til at forske i evakuering og menneskers reaktioner ved brand i et højhus.

Læs mere om virtual reality-modellen her i artiklen "SOS: Nødevakuering som virtual reality".

Modeller bruges i fremtiden
Projektet var med til at øge bevidstheden omkring evakuering fra komplekse bygninger som høje huse og tuneller samt inklusion af mennesker med funktionsnedsættelse. Evakueringsmodeller fra Danmark og Sverige havde tidligere ikke taget højde for mennesker med funktionsnedsættelser og evakuering fra komplekse bygninger. I dag er der udviklet regler om komplekse bygninger i Sverige, og en vejledning om det samme er på vej i Danmark. 

Projektets tre store seminarer var en kommunikationsplatform, hvor myndigheder, kommuner og private virksomheder mødte hinanden. Dette var med til at skabe et netværk i regionen. Sammen med projektets virtual reality-model kan netværket sikre, at vi i fremtiden også kan arbejde sammen om evakueringsspørgsmål.

Video

Rapporter

 KESØ spørgeskema  KESØ rapport 2
 1. Spørgeskema om sikkerhed i undergrunden  2. Rapport om risikofaktorer ved elevatorer og trapper som flugtveje.

   

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Anne S. Dederichs, DTU

And@byg.dtu.dk

+45 45 25 16 86

Webside:

www.kesoproject.se

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Danmarks Tekniske Universitet samt Roskilde Universitet

Projektperiode: 1 juni 2010 - 31 maj 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 997 854 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 498 927 EUR

Kontakt: Anne S. Dederichs, DTU

E-mail: And@byg.dtu.dk

Tel: +45 45 25 16 86

Webside: www.kesoproject.se