Hvilke vaner følger vi i Øresundsregionen og kan viden om disse skabe vækst?

Kulturdreven Innovation
At køre i tog over Øresund, købe dagligvarer og spise mad er ofte ting, vi gør helt automatisk. Men hvilke vaner følger vi i Øresundsregionen og kan viden om disse skabe vækst? Projektet Kulturdreven Innovation arbejdede for at styrke brugen af kulturanalysen som redskab i erhvervslivet. Et redskab, der skaber unik viden om vores vaner og samtidig styrker nye samarbejdsmåder mellem studerende og virksomheder.

Kulturanalyse driver innovation
Kundskab efterspørges på alle niveauer i Øresundsregionen. Nu og i fremtiden skal vi leve af at tænke nyt og innovativt. Kulturanalysen kan bidrage med ny viden om mennesker og dermed skabe forståelse for eksempelvis produkter i relation til kunders hverdagsliv, tænkesæt og adfærdsmønstre. Københavns Universitet og Lunds Universitet gennemførste derfor i samarbejde med virksomheder, kommuner og NGO'er projektet Kulturdreven Innovation. Formålet med projektet var at udbrede brugen af kulturanalysen og at teste nye samarbejdsmåder mellem studerende, erhvervsliv og offentlige instanser.

Studerende og virksomheder samarbejder
Kulturdreven Innovation tog udgangspunkt i kulturanalytiske undersøgelser af regionens integration, velfærd og erhvervsmæssige potentialer med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv. Samtidig udviklede Kulturdreven Innovation arbejdsmodeller (”do’s and don’ts”) for, hvordan man ved at styrke brugen af kulturanalysen samtidig kan få flere studerende til at drage over på den anden side af Øresund og øge udvekslingen mellem virksomheder. Via et samarbejde med det to-årige masterprogram MACA, Master of Applied Cultural Analysis, undersøgte universitetsstuderende i samarbejde med virksomheder blandt andet, hvad det vil sige at leve grønt og CO2-venligt i delprojektet ”‘Green Living’ og turisme”.

Læs mere om de forskellige typer af projekter.

Studerende ansat til flere kulturanalyser
I en region, hvor samarbejdet øges, er der behov for mere viden om vaner og kulturer for at kunne skabe innovation og vækst. Kulturdreven Innovation udbredte viden om kulturanalysen, og der er mulighed for at lave flere kulturanalyser på baggrund af projektets arbejdsmodeller. Allerede nu arbejder flere studerende i lønnede stillinger, hvor brugen af kulturanalyser er det centrale værktøj. Derudover har flere virksomheder fastansat en kulturanalytiker, som kan skabe ny viden om vores vaner nu og i fremtiden.

Video

Fakta om projektet

Kontakt:

Tine Damsholt (Saxo-Instituttet)

tinedam@hum.ku.dk

+45 35 32 94 75

Webside:

kulturdriven.saxo.ku.dk

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Københavns Universitet

Projektpartnere: Lunds universitet

Projektperiode: 1 augusti 2009 - 31 oktober 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 423 376 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 166 613 EUR

Kontakt: Tine Damsholt (Saxo-Instituttet)

E-mail: tinedam@hum.ku.dk

Tel: +45 35 32 94 75

Webside: kulturdriven.saxo.ku.dk

CO2 - The Greening of a Region

 Kulturdreven innovation CO2