Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen
Demens kan ramme os alle – og ekstra hjælp og viden er afgørende. Forestil dig, at din hustru eller mand er dement, og du ingen hjælp får. Sådan oplever mange borgere med anden etnisk baggrund end svensk og dansk vores sundhedsvæsen. Borgere med anden etnisk baggrund diagnosticeres i mindre udstrækning, og pårørende får mindre støtte end etniske danskere og svenskere.

Over de kommende år vil antallet af ældre med anden etnisk baggrund stige. Partnerne i projektet Migrationsskolen vil forbedre uddannelsen af personale, som arbejder med demens, så alle kan få samme hjælp – uanset etnisk baggrund.

Øget viden og kulturel forståelse giver bedre pleje

Et væsentligt resultat af projektet ”Migrationsskolen” er kurser for medarbejdere indenfor pleje og omsorg, men også for læger, psykologer og sygeplejersker, der arbejder med udredning og diagnosticering. Uddannelserne er et resultat af svenske og danske eksperters erfaringer og viden.

Partnerne har også udviklet en kognitiv test kaldet RUDAS. Testen bruges til diagnosticering af demens uanset etnisk eller uddannelsesmæssig baggrund og giver et mere retvisende resultat. Læs mere her  om hvordan partnerne har udviklet en bedre test til diagnosticering af tyrkiske indvandrere end den eksisterende.

Den øgede fokus på demens i de senere år har fået partnerne til også at udvikle en web-baseret uddannelse. Uddannelsen er tilgængelig på flere sprog – eksempelvis arabisk, polsk, serbisk og kroatisk. Forløbet henvender sig til personale såvel som pårørende. Du kan læse mere om uddannelserne ved Skånes Universitetssygehus på deres hjemmeside

Hvis du vil vide mere om demens og kulturelle forskelle, kan du læse rapporten ”Opfattelse af demens blandt personer med anden kulturel og sproglig baggrund”, som er en vejledning til alle, der arbejder med mennesker med demens.

Demenspleje på flere sprog

Et andet resultat af projektet er, at der fremover uddannes tolke indenfor demensplejen i Danmark, og at RUDAS uddannelsen fortsætter i 2015. Derudover har det dansk-svenske samarbejde sat fokus på den samlede viden om demens i Øresundsregionen – og behovet for fortsat samarbejde om udvikling af uddannelser.

Du kan hente infomateriale på 10 sprog – ”Har Du fått sämre minne?” . Følg link til Skånes universitetssygehus. Eller se et eksempel på et faktablad på engelsk her. 

Et nemt og brugbart resultat af projektet er appen "Viden om demens", der giver dig viden om symptomer, udfordrer dit kendskab til demens og giver gode råd om samarbejde og kommunikation. Du kan downloade den i Google Play og AppStore. Nedenfor kan du se en lille film om appen.

Du kan også læse mere på projektets hjemmeside og find kontaktpersoner på Nationalt Videnscenter for Demens.

Video text

 

Rapporter

MIgrationsskolen _opfattelser om.

Pjece: "Opfattelse af demens blandt personer med anden kulturel og sproglig baggrund - En vejledning til alle der arbejder med mennesker med demens"

Fakta om projektet

Kontakt:

Lennart Minthon

lennart.minthon@skane.se

+46 (0)403 355 13

Webside:

www.videnscenterfordemens.dk/migrationsskole

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Skånes Universitetssjukhus

Projektpartnere: Rigshospitalet

Projektperiode: 1. oktober 2011 - 30. september 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 744 364 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 872 180 EUR

Kontakt: Lennart Minthon

E-mail: lennart.minthon@skane.se

Tel: +46 (0)403 355 13

Webside: www.videnscenterfordemens.dk/migrationsskole

Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen