Kan musikken nedbryde grænser mellem lande?

Musikbroen - Musik- og Kulturskoler i Øresundsregionen
Musik kan nedbryde grænser mellem mennesker, mener mange. Men kan musikken nedbryde grænser mellem lande? Øresundsregionen har muligheden for at spille på mange tangenter med et stort antal musikere, ensembler, koncertsteder og uddannelsesinstitutioner. Derfor arbejdede man i projektet Musikbroen for at styrke det musikalske samarbejde over Øresund ved at skabe et netværk mellem musik- og kulturskoler.

Mere musikskolesamarbejde, tak!
Fra violinkvartetter til jazzemsembler. Flere og bedre tilbud om undervisning og sammenspil for regionens musikskoleelever forbedrer det samlede musikliv i Øresundsregionen. Det var et af hovedbudskaberne fra projektet Musikbroen, som arbejdede for at styrke det institutionelle samarbejde mellem musik- og kulturskoler i Øresundsregionen.

Et netværk til forskel
Det direkte resultat af projektet blev dannelse af et netværk med de involverede musik- og kulturskoler, som skabte flere musikaktiviteter på tværs af Sundet. Et indirekte resultat af dette blev, at aktiviteterne omkring Øresunds Solist, en talentkonkurrence for strygere og blæsere under 20 år, fik større udbredelse i regionen.

En levende udvikling
Musikbroen lod musikkens verden rejse over Øresundsbroen og åbnede op for tværnationale musikskolesamarbejder. Projektet var med til at skabe et godt fundament for samarbejde og udveksling af traditioner mellem musikskoler, som i fremtiden kan være afgørende for, at der fortsat er en levende udvikling i musiklivet i Øresundsregionen.

Video

Samarbejdet mellem musikskoler i Musikbroen var indirekte med til at udbrede interessen for konkurrencen Øresunds Solist. Her ses et sammendrag af konkurrencen fra 2013.

Fakta om projektet

Kontakt:

Ishøj Musikskole

Webside:

www.ishojkulturskole.dk/

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Ishøj Musikskole

Projektpartnere: Musikhøjskolen Frederiksberg, Vellinge Musikskole og Kävlinge Musikskole

Projektperiode: 1. marts 2009 - 1. april 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 257 643 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 23 945 EUR

Kontakt: Ishøj Musikskole

Webside: www.ishojkulturskole.dk/