Oplev Øresund gennem regional madkultur
Pølser eller korver? Sild eller sill? Oplev Øresund gennem regional madkultur ville skabe unikke oplevelser omkring mad i Øresundsregionens landdistrikter og dermed tiltrække flere besøgende og turister til de tyndt befolkede områder på Sjælland og i Skåne.

Kongernes madkammer
Gennem tiderne har Sjælland, Øerne og Skåne været brugt som madkammer for kongemagten og statsapparatet i København. I dag leverer virksomheder i regionens landdistrikter stadig fødevarer af høj kvalitet. Mange virksomheder i landdistrikterne har dog svært ved at lokke kunder og besøgende til deres del af regionen. Det gælder landdistrikter som Östra Skåne, Vestsjælland, Lolland Falster. Ved at fremme udviklingen af regionale og lokale fødevarer sikres de små lokale samfund i landdisktrikterne.

Historisk og regional mad var netop omdrejningspunktet i projektet Oplev Øresund gennem regional madkultur. Projektet ville skabe unikke madoplevelser for at skabe større respekt for og brug af lokale produkter fra Sjælland, Skåne og Øerne. Målet var i sidste ende, at madoplevelserne skulle skaffe flere besøgende og turister til de tyndt befolkede områder på Sjælland og i Skåne.

Samarbejde om madkultur
Projektet foretog en analyse af regionens madkultur, som kan læses ved at klikke på rapporten nederst på siden. Derudover tilbød man lokale fødevarevirksomheder og andre interesserede at deltage i workshops, netværksmøder og konferencer som Nordic Taste. Blandt andet afholdt man en workshop om historisk mad i Malmö, og et netværksmøde for at lave en vikingepølse i Roskilde.

Projektet udgav foldere om oplevelser i både Skåne og Sjælland, hvor der i hver folder var en skånsk oplevelse og en sjællandsk oplevelse. Folderne blev til i et samarbejde mellem virksomheder og museer fra hver side af Øresund. Læs folderne nederst på siden.

Elever og lærere på slagteruddannelser i Skåne og på Sjælland skulle også lære at benytte lokale råvarer. Derfor sendte man eleverne i undervisningsforløb, på studietur og i praktik på den anden side af Øresund. Lærerne fik mulighed for at samarbejde, blandt andet til årsmøder i det, der kaldes Culinary Heritage, et europæisk netværk inden for madkultur.

Netværk er skabt
Gennem arbejdet i projektet har mange lærere, virksomheder, elever og museer stiftet bekendskab med madkulturen på den anden side af Sundet. Virksomheder er begyndt at deltage i messer og aktiviteter i hinandens regioner. 

Der er samtidig skabt et stærkere netværk mellem de to partnere, Regional Madkultur Sjælland og Regional Matkultur Skåne. De to foreninger vil gerne samarbejde i fremtidige projekter. Der er altså grobund for at fortsætte samarbejdet omkring regional madkultur i fremtiden.

Rapporter fra projektet

Oplev Øresund analyse

1. Rapport: Øresundsregionens madkultur

Oplev Øresund_Stevns for sanserne

2. Folder: Stevns for sanserne - lokal mad og kultur

Oplev Øresund_oplev farmers market i Sorø

3. Folder: Oplev Farmers Market i Sorø

Fakta om projektet

Kontakt:

Uddannelsescentret i Roskilde

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Uddannelsescenteret i Roskilde

Projektpartnere: Frans Suell og Jörgen Kocks Gymnasium

Projektperiode: 1. september 2010 – 1. marts 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 522 918 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 261 459 EUR

Kontakt: Uddannelsescentret i Roskilde

Projektnyheter