Oresund Event Center
Melodi Grand Prix, COP 15 og Malmöfestivalen. Events i Øresundsregionen tiltrækker turister og skaber vækst. Projektet Oresund Event Center vil lave en fælles dansk-svensk strategi for events og opbygge et Oresund Event Center, der skal eksekvere strategien.

Fra vikinger til computerspil

Øresund Event Center vil gøre Øresundsregionen til en af Europas førende regioner inden for internationale sport-, kultur- og videnevents.

Projektpartnerne har gennem projektet Øresund Event Center styrket relationer, samarbejde og viden på tværs af Øresund indenfor eventbranchen. Dermed har projektet skabt et vigtigt fundament for kommende års samarbejde om at tiltrække større events.

Resultatet er opnået gennem opbygning af viden og praktiske arrangementer. Projektet har sat en kompetenceudvikling af eventarrangører i gang gennem undervisning i emner som ledelses- og forretningsudvikling, eventpakketering, engagementskabelse og involvering af frivillige. Kursusforløbet har udover kompetenceudviklingen også vist sig at være en god metode til at samle fagfolk på tværs af landegrænser og tænke i fælles udviklingspotentialer.

Gennem projektsamarbejdet er også igangsat events ved at støtte eksisterende eventorganisationers arbejde eksempelvis ved at stille udviklingsressourcer og analyser til rådighed. Projektet har blandt andet været med til at udvikle Øresund Havnefest, et spilevent og et vikingeevent på tværs af Øresund. Partnerskabet har også etableret et vikingenetværk, som skal udvikle og styrke vikingeaktiviteter på begge sider af Øresund og markedsføre regionen som vikingedestination og tiltrække flere besøgende. Se mere her.

Greater Copenhagen – fælles kampagneplatform

Samarbejdet i projektet har bidraget til udviklingen af kommunikationskampagnen Greater Copenhagen, som markedsfører hele Øresundsregionen som én region. Det giver volumen i international sammenhæng, og kan være med til at tiltrække sports og kulturbegivenheder på verdensplan.

Fakta om projektet

Kontakt:

Ulrich Ammundsen

uam@woco.dk

+45 33 55 74 36

Webside:

oresundeventcenter.dk

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Wonderful Copenhagen

Projektpartnere: Region Skåne, Roskilde Universitet, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Malmö Stad, Helsingborgs Stad, Kristianstads Kommun, Helsingør Kommune, Lunds Kommune, Køge Kommune, Frederikssund Erhverv, Ballerup Kommune, Københavns Kommune.

Projektperiode: 1. februar 2012 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 692 002 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 845 499 EUR

Kontakt: Ulrich Ammundsen

E-mail: uam@woco.dk

Tel: +45 33 55 74 36

Webside: oresundeventcenter.dk