Behovet for eScience forventes at blive meget større inden for de næste årtier.

PR e-Science
Store mængder af data fra eksempelvis European Spallation Source og MAX IV kræver eScience for at kunne behandles. Projektet PR e-Science ville illustrere de muligheder, der ligger inden for eScience i Øresundsregionen.

Vi producerer mere data
Øresundsregionen står overfor store forskningssatsninger som European Spallation Source og MAV IV. Disse forskningsstationer kommer til at producere så store mængder af data, at vi behøver de rette værktøjer til at bearbejde denne data. Til dette kan eScience bruges.

Behovet for eScience forventes at blive meget større inden for de næste årtier. Der foregår i dag mange forskellige aktiviteter indenfor eScience på flere universiteter i Øresundsregionen, men kendskabet til hvad de forskellige grupper beskæftiger sig med er meget mangelfuldt. Desuden er der andre grupper og personer, som med stor fordel ville kunne udnytte den allerede udviklede eScience-viden, hvis de vidste, at den fandtes. Derudover er kontakten og samarbejdet mellem erhvervslivet og universiteterne meget begrænset. Alt i alt bevirker dette at regionens viden og muligheder indenfor eScience ikke udnyttes optimalt og ikke er grænseoverskridende. Der er derfor behov for at aktiviteterne koordineres og synliggøres i Øresundsregionen.

Kortlægning af eScience
Projektet ville udarbejde planer og strategier for hvordan eScience i Øresundsregionen kan koordineres og synliggøres. Desuden ville projektet undersøge industriens behov og ønsker til eScience’s metoder og teknikker og udvikle nogle forslag til fremtidige projekter.

Projektet indsamlede oplysninger om eScience i regionen gennem ambassadører fra de forskellige universiteter og lavede en liste over kurser tilgængelige i regionen. Her kunne man konstatere, at der fandtes et stort antalt forskellige aktiviteter indenfor eScience ved flere af regionens universiteter, men at samarbejdet mellem disse projekter var meget begrænset. Projektet producerede flere rapporter, som beskrev de problemer og muligheder, som eksisterer inden for eScience for industri og universiteter i regionen.

Nye muligheder
Som det nok vigtigste resultat identificerede projektet mere end ti projekter fra patientundersøgelser til sprogvidenskab, der omhandler en omfattende mængde nye samarbejdsmuligheder inden for eScience mellem Danmark og Sverige. Som eksempel kan nævnes metoder for at håndtere sensordata på en sikker måde. Der er altså rig mulighed for at starte nye projekter op omkring eScience.


Rapporter

PR e-science rapport 
Rapport: "Tre pilotprojekt inom evetenskap framtagna i Interegprojektet pr-e-science"

Fakta om projektet

Kontakt:

Göran Sandberg

Goran.Sandberg@construction.lth.se

+46 46 222 8620

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Københavns Universitet og Roskilde Universitet

Projektperiode: 1. marts 2010 - 31. august 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 647 890 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 323 945 EUR

Kontakt: Göran Sandberg

E-mail: Goran.Sandberg@construction.lth.se

Tel: +46 46 222 8620