To byer - to lande - én region og én fælles fortælling, der kan tiltrække virksomheder.

Partnerskab for vækst - for flere etableringer og investeringer i Øresundsregionen
Malmø og København har en fælles funktion som vækstmotor for hele Øresundsregionen. Men trods fokus på Øresundsregionen som én region er der ikke et samlet overblik over det fælles potentiale. Det ville partnerne i projektet Partnerskab for Vækst ændre.

Strategisk politisk samarbejde fører til konkrete resultater

Sammenlignet med andre storbyregioner har Øresundsregionen lav økonomisk vækst. For at tiltrække investeringer og virksomheder er der behov for fælles fodslag. Malmø og København har gennem flere år haft politisk samarbejde – men det skal bruges proaktivt. Derfor har projekt Partnerskab for Vækst udviklet en fælles fortælling om ÉN region med sammenhængende by- og erhvervsudviklingsplaner.

By og erhvervsudviklingsplaner – på tværs af Øresund

Samarbejdet har fokuseret på tre områder: synliggørelse af udbygningspotentialerne i regionen, tiltrækning af internationale investorer, og en strategisk ramme for samarbejdet.

Et væsentligt resultat af projektet er Copenhagen Malmö Prospect – et digitalt kort der fremhæver byudviklings- og erhvervsområder i København og Malmø og præsenterer en fælles fortælling om den planlagte byudvikling. Kortet giver også information om de væsentligste brancher i regionen indenfor eksempelvis logistik, Information og Kommunikations Teknologi, fødevarer og energi.  Og hvis du tænker på at etablere virksomhed i regionen, kan du få et hurtigt overblik over etableringsmuligheder og kontaktinformation.

Et andet resultat af projektet er Copenhagen-Malmö 2025 – en strategi, der giver et overblik over samarbejdet og den fælles retning mod en velintegreret storstadsregion i 2025. Det er samtidig et idékatalog med forslag til nye initiativer indenfor seks prioriterede områder.

Læs mere her.

Helhedsplanlægning i nyt perspektiv

Det grænseoverskridende samarbejde har muliggjort, at to byer nu tænker deres kommunale byudvikling og planlægning sammen. De kommunale medarbejdere i Malmö og København har fået et mentalt helhedsbillede af byerne som ét område – ét sammenhængende by og erhvervsudviklingsområde på tværs af Øresund. Copenhagen Malmö Prospect bruges i det daglige arbejde med interesserede investorer og virksomheder. Og der er sat gang i en proces for at udvide investorportalen til at dække hele Sjælland og Skåne.

Fakta om projektet

Kontakt:

Tine Ane Nielsen

BW6V@okf.kk.dk

+45 29 46 29 20

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling

Projektpartnere: Malmö Stad

Projektperiode: 1. april 2012 – 30. juni 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 584 498 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 292 249 EUR

Kontakt: Tine Ane Nielsen

E-mail: BW6V@okf.kk.dk

Tel: +45 29 46 29 20