ReproHigh
Barnløse skal have den bedste behandling dér, hvor de kan få den i Øresundsregionen - uanset om det er i Sverige eller Danmark. Ufrivillig barnløshed rammer 15 procent af alle par og fødselsraten i Danmark og Sverige er under to børn per par. Barnløshed er et stigende problem, og hvis vi vil opretholde vores befolkningsniveau, er vi nødt til at gøre noget. Derfor har partnerne bag ReproHigh arbejdet sammen om fælles rådgivning og behandling til barnløse.

Kompetent og effektiv behandling skal være uafhængig af landegrænser

Øresundsregionen er førende indenfor reproduktionsmedicin. Det skal komme patienterne til gode, mener partnerne bag ReproHigh-projektet.

Et væsentligt resultat af projektet er en patientudvekslingsaftale mellem Region Hovedstaden og Region Skåne. Aftalen blev underskrevet i 2013 og betyder, at patienter har fået adgang til behandling i både Danmark og Sverige. Patienterne får dermed adgang til bedste eksperter og behandlinger – eksempelvis en fælles biobank, fælles facilitet for nedfrysning og lagring af æggestokke for cancerpatienter og nye laboratorieteknikker for forbedret hormonanalyse.

Ved at praktisere EU’s direktiv om patientrørlighed og skabe nye administrative rutiner, har projektet gjort det muligt for patienter i Øresundsregionen at modtage højt specialiseret behandling og diagnose uden at landegrænsen udgør en hindring. Derfor har partnerskabet også udviklet et fælles kursus for forskere og klinikker i reproduktionsmedicin.

Adgang til nyeste forskning og ekspertise

Samarbejdet gennem projektet har resulteret i etableringen af netværket ReproYoung for unge forskere indenfor reproduktionsmedicin. Netværket giver de unge forskere mulighed for udveksling af erfaring og nyeste viden indenfor reproduktions- og fertilitetsforskning. Og der skabes forudsætninger for fremtidige jobmuligheder i hele Øresundsregionen. Læs mere om ReproYoung netværket her.

Ved at samarbejde på tværs af Øresund kan forskere og læger få adgang til et tilstrækkeligt stort patientgrundlag til at etablere biobanker, etablere moderne faciliteter samt forske i behandlinger. Eksempelvis har samarbejdet i ReproHigh givet svenske patienter adgang til Rigshospitalets moderne In Vitro Fertiliserings-laboratorium. (In vitro betyder i glas på latin)

For fortsat at give patienterne den bedste behandlingsmulighed fortsætter forskningen og samarbejdet i projektet ReproUnion under Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Se mere på projektets hjemmeside.  ReproHigh er en fortsættelse af ReproSund-projektet.

Se film om ReproHighs rådgivnings- og oplysningsindsats

 

Og vindere af Oresund Award 2013

Fakta om projektet

Kontakt:

Anna Lindstén Janson

anna.lindsten_janson@med.lu.se

+46 40 39 11 04

Webside:

www.reprosund.eu/ReproHigh-Forside.html

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Rigshospitalet. Herlev hospital, Bispebjerg hospital, Skånes Universitets sjukhus, Lunds universitet

Projektperiode: 1. september 2012 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 838 760 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 919 380 EUR

Kontakt: Anna Lindstén Janson

E-mail: anna.lindsten_janson@med.lu.se

Tel: +46 40 39 11 04

Webside: www.reprosund.eu/ReproHigh-Forside.html