SWIM - Scandinavian World of Innovative Media
Dokumentarfilmen bryder grænser.
Forældede forretningsmodeller og manglende støtte til at bruge forskellige medier præger dokumentarfilmbranchen. Projektet Scandinavian World of Innovative Media har samlet forskellige kreative brancher for at brande Øresundsregionen som stedet for dokumentarfilm og skabe vækst i branchen.

Nye forretningsmodeller giver adgang til finansiering

Vækst i dokumentarfilmbranchen bremses af mangel på nytænkning og innovation. Ifølge projektet ”Scandinavian World of Innovative Media” tilgodeser filminstitutterne ikke blandingsproduktioner på tværs af medier, når de uddeler støtte. Forretningsmodellerne er ligeledes forældede, og der er udpræget mangel på samarbejde med andre brancher og på tværs af discipliner indenfor branchen selv. Der er brug for nytænkning, hvis dokumentarfilmbranchen skal være med til at brande Øresundsregionen. Og hvis der skal findes penge til at producere filmene.

Projektet har gennem workshops, konferencer og netværksmøder skabt ny viden om mulighederne for samarbejde på tværs af medier.  Indholdet har været forretningsudvikling og kreativ konceptudvikling med henblik på at skaffe finansiering. Der er også skabt samarbejdsrelationer på tværs af discipliner indenfor den kreative branche; film, medier, kunst, design, kommunikation, teknologi.

Et væsentligt resultat af det tværgående samarbejde er, at flere dokumentarfilm-producenter har fundet finansiering til deres film på nye måder. Den nye viden om forretningsmodeller har givet producenterne indblik i, hvordan samarbejde med erhvervsliv og socialt engagerede organisationer kan skabe finansierings- og distributionsmuligheder.

Kritisk masse til branding og investorer

Samarbejdet har skabt basis for forankring af de nye forretningsmodeller i hele fødekæden indenfor dokumentarfilm – lige fra talentudvikling til produktion og distribution. Partnerne har suppleret hinanden i forhold til deres position i branchen; CPH:DOX har givet en platform til at samle de forskellige aktører, Film i Skåne har været kontakten til den svenske dokumentarfilmbranche, og New Danish Screen adgangen til nye danske talenter.

Samarbejdet har også muliggjort øget opmærksomhed fra potentielle investorer og er blevet brugt til at promovere og brande nordisk dokumentarfilm på stor brancheevent i London ”Power to the Pixel” i 2014.

Se mere på projektets hjemmeside: www.swimbabyswim.dk

Få en smagsprøve på projektet her

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Nina Nørgaard Jensen

nina@swimbabyswim.dk

+45 61 65 49 47

Webside:

swimbabyswim.dk

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Fonden de Københavnske Filmfestivaler / CPH:DOX

Projektpartnere: Film i Skåne, Boost Hbg, Dansk Film Institut / New Danish Screen

Projektperiode: 1. juli 2012 - 31. december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 434 068 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 717 034 EUR

Kontakt: Nina Nørgaard Jensen

E-mail: nina@swimbabyswim.dk

Tel: +45 61 65 49 47

Webside: swimbabyswim.dk