Social inklusion af unge i udsatte boligområder
Udsatte unge kan blive en del af fællesskabet. Der er stigende problemer med fattigdom i visse grupper og stigende ungdomsarbejdsløshed. Fra projektet ”Preventing Dropout” ved vi, at 20 procent af unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Der bliver ligeledes færre jobs til dem uden uddannelse. Derfor vil partnerne bag projektet ”Social Inklusion af Unge i udsatte boligområder” se på, hvad vi kan gøre, hvis ikke vi skal lukke en stor gruppe unge udenfor fællesskabet.

Kompetencer til at blive en del af fællesskabet

De kommunale medarbejdere, der arbejder med de unge, har været i fokus i projektet.

Partnerne har gennemført seks pilotprojekter. De kommunale medarbejdere, der arbejder med de unge, har fået uddannelse i, hvordan deres rådgivning af de unge kan blive bedre ved eksempelvis at arbejde med kompetenceprofiler på de unge. En kompetenceprofil synliggør for de unge, hvad der skal til, for at en virksomhed vil ansætte dem. Kompetenceprofilen sætter mål for de unge.

I projektet har de svenske partnere lært om mulighederne ved den danske model, der tilbyder gratis ungdomsskole. Tilsvarende har danske kommuner lært om mulighederne for sommerpraktik som svenske kommuner tilbyder alle 16 til 18-årige.

Inddragelse skaber medansvar

Et af projektets resultater er erfaringer med inddragelse af de 16 til 25-årige unge. De unge har givet deres bud på løsninger for at forbedre deres situation.  Via en såkaldt drømmesamtale skal de unge svare på spørgsmålet om ”hvis du vågner i morgen og miraklet er sket – hvordan ved du det? Hvad er anderledes?”

Projektet har også taget fat i unge i udsatte boligområder gennem pilotprojektet UngBo2013. Her har de unge fået rådgivning og støtte til selvstændighed og hvad det vil sige at bo for sig selv. 

Samarbejdet i projektet har resulteret i en Øresundsmodel til kompetenceopbygning af kommunale medarbejdere, der arbejder med udsatte unge. 

Fakta om projektet

Kontakt:

Tim Andersson

tim.andersson@landskrona.se

Webside:

socialinklusionafunge.eu

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Landskrona Stad

Projektpartnere: BUF - Børn og ungeforvaltningen Amager, Kristiansstad kommun, Bjuvs kommun

Projektperiode: 1. august 2011 - 30. juli 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 562 992 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 281 496 EUR

Kontakt: Tim Andersson

E-mail: tim.andersson@landskrona.se

Webside: socialinklusionafunge.eu