Sound Settlements
Kan vi blive bedre til at skabe nye og bæredygtige bydele i fremtidens Øresundsregion? Sound Settlements arbejdede for at udvikle arbejdet med bæredygtig bebyggelse og skabe bedre netværk blandt fagfolk.

En holdbar fremtid
Mange kommuner har klima- og bæredygtighedsstrategier. Men når det kommer til byggeri, kniber det med at omsætte strategierne. Én af årsagerne er, at forskningen og arbejdet med byudvikling er delt meget op inden for forskellige fagkundskaber.

Projektet Sound Settlements ville derfor skabe et netværk af aktører fra Øresundsregionen, som arbejder med bæredygtig udvikling. Projektet ville udvikle scenarier for nye typer af bæredygtige bydele og bebyggelser i regionen. Samtidig ville projektet samle viden og uddanne fagfolk inden for emnet, så regionen bliver endnu bedre til at bygge bæredygtige byer.

Bæredygtig viden
Projektet arrangerede en del workshops og seminarier om byudvikling. Samtidig fulgte man udviklingen i fire områder i Sverige og Danmark, der alle skal fornyes: Albertslund Syd i Københavns omegn, Drottninghög i Helsingborg og Lindängen i Malmø er midt i en omfattende fornyelsesproces, hvor målet er at gøre dem mere miljømæssigt, økonomisk og socialt holdbare. Det fjerde område, Brunnshög i Lund, er en ny bydel under planlægning. Projektet endte med at beskrive forskellige scenarier for, hvordan områderne kan udvikles på en bæredygtig måde. Læs mere om forslagene i rapporten neden for.

Projektet har udarbejdet en hjemmeside med information om de forskellige cases og resultater. Se mere på www.soundsettlements.com.

Netværk kan fortsætte
Projektets workshops, seminarier og projektarbejde førte til mange nye kontakter blandt eksempelvis forskere, kommunale tjenestemænd, arkitekter og politikere. Projektets medarbejdere talte blandt andet forskere og kommunale tjenestemænd. Der er altså god mulighed for samarbejde i fremtiden.

Læs mere om projektet

Sound Settlements rapportforside

 

 

1. Læs om projektet Sound Settlements og deres hjemmeside.

2. "4 cases 5 temaer". Læs de forskellige scenarier for, hvordan områderne i projektet kan udvikles på en bæredygtig måde.

Fakta om projektet

Kontakt:

Elisabeth Dalholm Hornyánszky

elisabeth.dalholm@design.lth.se

+46 46 222 33 42

Webside:

www.soundsettlements.com

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds universitet

Projektpartnere: Kunstakademiets Arkitektskole, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet København, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Malmö stad, Albertslund Kommune

Projektperiode: 1 januari 2010 - 31 december 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 644 930 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 322 465 EUR

Kontakt: Elisabeth Dalholm Hornyánszky

E-mail: elisabeth.dalholm@design.lth.se

Tel: +46 46 222 33 42

Webside: www.soundsettlements.com