Teaterdialog Öresund - Ett metod- och kommunikationsutvecklingsprojekt för teater
The show must go on! Denne saying gælder også for teaterstykker på tværs af Øresundsregionen. Forskellige regler gør det imidlertid svært for teatre at sætte produktioner op på den anden side af Sundet. Derfor arbejdede projektet TeaterDialog på at udvikle nye metoder og værktøjer for et bedre teatersamarbejde over Øresund.

Forskelle hindrer teaterudvikling
Teatrene i Danmark og Sverige møder ofte problemer i forsøg på at producere teaterforestillinger sammen eller turnere på den anden side af Øresund. Problemer, som skyldes forskellige arbejdsmetoder, love, regler, sprog og vaner i det andet land. Samtidig oplever teatrene faldende publikumstal. Det gælder særligt de unge og personer med anden etnisk herkomst.

Projektet Teaterdialog arbejdede for at få nye publikumsgrupper til at besøge teatrene og for at få det eksisterende publikum til at gå i teateret på den anden side af Øresund. Samtidig ville man forbedre teatermedarbejderes viden om at skabe teater på tværs af den dansk-svenske grænse.

Nye besøgere og et kompas
I projektet arbejdede partnerne med to overordnede mål. Første mål gik ud på at sprede viden om at producere teater i samarbejde på tværs af Øresund. Projektet producerede Kompas1 til turnerende og co-producerende teatre i Øresundsregionen. Kompasset er et site, hvor projektet har organiseret information om turné og co-produktion i Danmark og Sverige og findes på www.kompas1.dk. For at se Kompas1, tryk på billedet herunder.

Teaterdialog kompas

Det andet mål drejede sig om to dansk-svenske teaterproduktioner, "Bastard" og "Jeg er drømmenes labyrint". Her ville man tiltrække nye grupper til teatrene, særligt unge og personer med anden etnisk herkomst. Nye markedsføringsstrategier som en specialbygget eventcykel placeret på strategiske steder og uddeling af flyers og kondomer på Roskildefestivalen blev taget i brug. Takket være disse nye måder at kommunikere på, så man en stigning i nye besøgende, der ikke tidligere havde besøgt teatrene. Til forestillingen Bastard nåede man op på hele 50 procent flere besøgende end tidligere. Kun 1 procent af disse kom dog fra den anden side af Øresund.

Publikum og perspektiv
Teaterproduktion er et område, som kan udvikles på utallige måder. Det samme kan siges om arbejdet for at få nye publikumsgrupper til at sidde på de velourdækkede stolerækker. Projektet sluttede i 2013, men den opsamlede viden lever videre i Kompas1 og i projektets antologi "Publik i Perspektiv". Mens antologien sætter et mere videnskabeligt fokus på projektets arbejde, gør Komopas1 det muligt at arbejde med teater over Øresund i fremtiden. Kompas1 vil leve videre på www.kompas1.dk.
 

Læs projektets antologi

Teaterdialog antologi forside

"Publik i perspektiv - Teaterarbete i Öresundsregionen"

En antologi om at skabe og udvikle teater over grænser og  at nå ud til nye publikumsgrupper.

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Jesper Larsson

jesper.larsson@malmostadsteater.se

Webside:

www.teaterdialog.eu

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Malmö stadsteater AB

Projektpartnere: Teater FÅR302, Københavns Musikteater, Malmö Högskola, Roskilde Universitet

Projektperiode: 1. maj 2011 - 31. oktober 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 146 279 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 573 137 EUR

Kontakt: Jesper Larsson

E-mail: jesper.larsson@malmostadsteater.se

Webside: www.teaterdialog.eu

Projektnyheter