Urban Transition Øresund
Mange kommuner arbejder ambitiøst med bæredygtighed – de ønsker at skabe en bæredygtig omstilling og bæredygtige byer. Men de arbejder med hver deres tilgang, egne værktøjer og traditioner. Partnerne i projekt ”Urban Transition Øresund” har arbejdet sammen om at skabe en fælles Øresunds-regional tilgang til bæredygtig byplanlægning og byudvikling.

I dialog om bæredygtig omstilling

Et væsentligt resultat af projektet er definitionen af seks regler for fremtidig bæredygtig udvikling i ”Manifest for bæredygtig omstilling”

Partnerne i projektet har videreudviklet lokale tilgange til byplanlægning så traditionelle planlægningsprocesser integrerer bæredygtig udvikling, eksempelvis gennem retningslinjer for hvordan kommunerne kan stille krav om bæredygtigt byggeri. Ved at se hvordan andre kommuner i Danmark og Sverige arbejder med retningslinjer for bæredygtigt byggeri, har kommunale tjenestemænd fået inspiration til, hvordan de kan arbejde med krav til bæredygtigt byggeri. Som følge af dette arbejde har projektet også skabt et netværk på tværs af Øresund for kommunale medarbejdere og forskere, der arbejder med bæredygtighed og byudvikling.  Det har skabt grundlaget for nye tilgange til at opnå den grønne omstilling.

Projektet har afprøvet dets metoder i konkrete områder i København, Malmö og Roskilde. I København og Malmö har partnerne afprøvet såkaldt ”fokuseret bygherredialog”. Her er kommunerne i tæt dialog med private bygherrer om byggeri om at opnå mere bæredygtigt byggeri. Malmö har arbejdet med metoden i flere år – men for København har det været nyt. Begge kommuner anvender nu metoden. Læs mere her

Byudvikling – ikke kun for planlæggere

Et andet resultat af projektet er et bræt-spil. Et værktøj til at skabe samarbejde internt i kommunerne på tværs af forvaltninger. Spillet sætter fokus på, at bæredygtig byudvikling kræver stærkt, innovativt samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger. Det er ikke kun planlægningsafdelingen, men også medarbejdere indenfor kommunalt byggeri, kollektiv trafik, affald og energiforsyning der er med til at skabe den grønne omstilling. Du kan læse mere om spillet her på bloggen . Se en film om bræt-spillet her.

Læs mere om projektet i rapporten nedenfor eller hør mere om projektet her

En fortælling om projektet

 

Rapporter

 Urban Transítion Øresund_flyer_SE    

Rapport: "Urban Transition Öresund - Ett gränsöverskridande samarbete för hållbar stadsutveckling i Öresundsregionen"

   

Fakta om projektet

Kontakt:

Jesper König

jesper.konig@luopen.lu.se

+46 (0) 735 18 09 82

Webside:

www.urban-transition.org

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Malmö högskola, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Aalborg Universitet København, Roskilde Universitet, Københavns Kommune, Malmö Stad, Lunds kommun, Ballerup Kommune, Roskilde Kommune.

Projektperiode: 1. oktober 2011 - 30. september 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 660 842 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 330 421 EUR

Kontakt: Jesper König

E-mail: jesper.konig@luopen.lu.se

Tel: +46 (0) 735 18 09 82

Webside: www.urban-transition.org