VISÖ ville udvikle et planlægningsværktøj i 3D, som var baseret på fælles fakta, kort og visualiseringsmodeller.

VISÖ – Visualisering av Infrastruktur och Hållbar Stadsutveckling i Öresund
Trafik og infrastruktur planlægges hver dag på begge sider af Sundet for at sikre, at forholdene fungerer optimalt. VISÖ ville skabe en fælles planlægning af trafikken mellem Danmark og Sverige.

Fælles trafikplanlægning
Planlægning af infrastruktur involverer offentlige og private aktører på lokal, regional og nationalt niveau. Ved at arbejde sammen over Øresund, kan vi skabe en mere effektiv og gennemsigtig planlægning af trafikken i Danmark og Sverige. VISÖ ville udvikle et planlægningsværktøj i 3D, som var baseret på fælles fakta, kort og visualiseringsmodeller. Tanken var, at dette værktøj skulle kunne beregne og vise konsekvenserne af fremtidige bebyggelser og infrastrukturudvikling.

Planlægningsværktøj blev på tegnebrættet
Projektet arbejdede intensivt med at udvikle 3D-planlægningsværktøjet frem til efteråret 2010. Værktøjet blev testet, der blev lavet forbedringer og videreudviklinger. En stor del af udviklingsarbejdet skete med hjælp fra eksterne eksperter fra et konsulentfirma. Udgifterne til eksperterne blev dog ikke godkendt på grund af uenigheder, så projektet nåede ikke at teste og udvikle modellen yderligere.

Fakta om projektet

Kontakt:

John Hultén

john.hulten@vv.se

+46 44 195028

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Trafikverket

Projektpartnere: Banverket, Region Skåne, Vejdirektoratet, Region Hovedstaden och Region Sjælland.

Projektperiode: 1 november 2008 - 1 november 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 971 116 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 12 057 EUR

Kontakt: John Hultén

E-mail: john.hulten@vv.se

Tel: +46 44 195028