Vind i Öresund
Vind er en naturressource, der ikke bliver mangel på i fremtiden. I Øresundsregionen er vi nogle af de dygtigste i verden til at producere vindenergi. Projektet Vind i Øresund ville styrke samarbejdet omkring vindenergi og øge vidensniveauet, så vi kan blive endnu bedre end i dag.

Viden om vindenergi
Øresundsregionen har en enestående position i forhold til vedvarende energi. To vindmølleparker ligger midt i regionen. Middelgrunden ligger i en bue ved København og Lillgrund ligger i Sydsverige. Vindmølleparker som kan være med til at servicere regionens ca. 3,5 millioner indbyggere. Øresundsregionen er samtidig blandt de førende i verden inden for forskning, undervisning og industriel anvendelse af vindkraft og anden bæredygtig energi. Men hvis vi vil beholde vores position, skal vi blive ved med at finde på nye måder at uddanne og forske inden for området. Projektet Vind i Øresund ville forbedre viden og samarbejde omkring vindenergi i Øresundsregionen. 

Ny viden og ekspertise
Projektet arbejdede med at styrke Øresundsregionens position og potentiale inden for vindenergi ved at samle kompetencer fra begge sider af Øresund. Vind i Øresund etablerede et tæt netværkssamarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Lunds Tekniska Högskola ved Lunds universitet, samt de største private og offentlige aktører i regionen. Projektet samlede ledende forskere, som var involverede i arbejdet med at finde fremtidens holdbare energiløsninger. Videre arbejdede projektet med at øge kundskaben om vindkraftens relevans for regionen og det globale samfund til en bred målgruppe. Nye uddannelsesmuligheder og undervisningsformer for kommende ingeniører blev etableret. DTU kunne berette om at tilmeldinger til kurser om vindenergi sted kraftigt fra 30 kurser ved projektstart til 62 ved projektslut. Parallelt med dette arrangerede LTH lignende kurser med 85 deltagere i 2011.

Resultatet af projektet blev desuden en markant styrkelse af den samlede forskning og udvikling, samt ikke mindst ny viden og metoder for at opnå et moderne samfund, der er 100 procent uafhængigt af fossile energikilder. 

Ny platform kan fortsætte
Vind i Øresund bidrog til at øge mulighederne for vindkraftsteknologi og andre holdbare energiløsninger. Den opnåede viden var et stærkt afsæt til at sikre energi af høj kvalitet til lave priser til alle regionens forbrugere samt til at løfte fremtidigt internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde.

Projektet lagde samtidig grunden til en ny platform for samarbejde omkring vores fremtidige energiforsyning. Parter mødtes og viden om området spredtes. Der er derfor rig mulighed for, at Øresundsregionen fortsat kan være én af de mest energirigtige i verden.

Mere om Vind i Øresund

Vind i Øresund slutrapport 
"Vind i Øresund - Aktiviteter og resultater"

Fakta om projektet

Kontakt:

Henrik Madsen

hm@imm.dtu.dk

+ 45 45 25 34 08

Webside:

www2.imm.dtu.dk/~jkl/VIND_I_ORESUND/

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds tekniska högskola

Projektpartnere: Danmarks Tekniske Universitet, Center for Elteknologi Risø

Projektperiode: 1. juli 2008 – 30. juni 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 406 714 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 561 295 EUR

Kontakt: Henrik Madsen

E-mail: hm@imm.dtu.dk

Tel: + 45 45 25 34 08

Webside: www2.imm.dtu.dk/~jkl/VIND_I_ORESUND/